Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 02/12/2022 17:45:19

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.90890
1.90590
Курс купува
1.82690
1.82990
Фиксинг на БНБ
1.85598
Касов
Безкасов
Курс продава
2.34410
2.33910
Курс купува
2.21910
2.22310
Фиксинг на БНБ
2.27806
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02690
2.02190
Курс купува
1.94090
1.94590
Фиксинг на БНБ
1.98884
EN
Гарантирани кредити с подкрепата на Паневропейски гаранционен фонд (EGF)

Гарантирани кредити с подкрепата на Паневропейски гаранционен фонд (EGF)

Програмта е разработена в подкрепа на ликвидността и улесняване достъпа до оборотно и инвестиционно финансиране на малки и средни предприятия в отговор на кризата, свързана с епидемията от COVID-19. Програмата се изпълнява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата помощ, осигурена посредством приноса на държавите-членки за създаването на EGF.

Предимства

 • Бърз и лесен достъп до финансиране
 • По-ниски изисквания за обезпечение
 • Гаранционно покритие от 70%
 • Допустимо рефинансиране

Условия

Целева група Малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
Приложим режим на държавни помощи Въз основа на зададените прагове и условия в раздел 3.1 от "Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19".
Предназначение
 • Инвестиционни кредити
 • Оборотни кредити
 • Овърдрафти
 • Револвиращи кредитни линии
Валута лева/евро
Срок
 • Инвестиционен кредит: до 120 месеца
 • Оборотен кредит: до 36 месеца
Размер

Максималният размер на кредита на ниво група свързани лица е:

 • За кредитополучатели в сферата на земеделието и първичната селскостопанска продукция – до 321 400 EUR
 • За кредитополучатели в сферата на рибарството и аквакултурите – до 385 700 EUR
 • За кредитополучатели във всички останали сфери на дейност – до 2 570 000 EUR
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Обезпечение Не повече от 50% по приета от ОББ стойност
Процент на покритие на гаранцията 70%

Необходими документи

 • Искане за кредит и декларация за свързаност (по образец на банката)
 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
 • Декларация по програма EGF (по образец на банката)

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.