Изберете сегмент

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

За земеделски стопани

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/10/2021 13:35:04

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.71400
1.71190
Курс купува
1.64740
1.65240
Фиксинг на БНБ
1.68562
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35840
2.35340
Курс купува
2.28350
2.28850
Фиксинг на БНБ
2.31788
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86340
1.85840
Курс купува
1.79050
1.79550
Фиксинг на БНБ
1.83371
EN
Гарантирани кредити от ББР

Гарантирани кредити от ББР

Съвместна програма на ОББ и ББР в подкрепа на ликвидността на малки, средни и големи предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19. Тя е една от антикризисните мерки на Българското правителство за преодоляване на затрудненията в икономиката в условията на епидемичната обстановка от COVID-19. Мярката е създадена и се изпълнява в съответствие с изискванията, посочени във Временната рамка за мерки за държавна помощ.

Предимства

 • Бърз и лесен достъп до финансиране
 • По-ниски изисквания за обезпечение
 • По-изгодни лихвени условия
 • Допустимо е включване на съществуващи инвестиционни и оборотни кредити

Условия

Целева група

Mалки, средни и големи предприятия, които след 31.12.2019 г. търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията от Covid-19 и отговарят на поне едно от следните условия:

 • Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.
 • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени или суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г.
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ.
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси.

Наличие на други обстоятелства, приемани от ОББ за установяване, изпитвани от предприятията затруднения поради кризата с Covid-19.

Предназначение
 • Инвестиционни кредити
 • Оборотни кредити
Валута  Лева/Евро
Лихва Преференциална в сравнение с годишната лихва, която ОББ би събирала по кредита, ако същият не e гарантиран по програмата с ББР
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Гаранционна такса Всеки кредитополучател заплаща годишна гаранционна такса, която се начислява от ОББ и е дължима на ББР за предоставяната от ББР гаранция
Размер

Максималният размер на предоставеното финансиране, не може да надвишава:

 • за МСП предприятия: 1 000 000 лева  към кредитополучател и свързаните с него лица на ниво програма
 • за големи предприятия: 2 000 000 лева към кредитополучател и свързаните с него лица на ниво програма
Срок Максимум до 6 години, но не по-късно от 31 декември 2027 г.
Обезпечение Не повече от 50% по приета от ОББ стойност
Процент на покритие на гаранцията от ББР  80%

Необходими документи

 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
 • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
 • Декларация за свързаност с други лица

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.