Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN
Земеделски кредит с обезпечение субсидии

Земеделски кредит с обезпечение субсидии

ОББ предлага кредити с обезпечение очаквани субсидии за земеделски производители, подпомагани по СЕПП, ЗДП и други субсидии от Държавен фонд земеделие.

Предимства

 • Бърз и лесен достъп до оборотно финансиране, с опция за ежегодно автоматично револвиране
 • Бърза процедура на анализ и оценка на кредитоискателя
 • По-изгодни кредитни условия от стандартните кредити
 • Удобно текущо обслужване на кредита, без нужда да посещавате ежемесечно офис на банката
 • Без представяне на разходно-оправдателни документи при усвояване
 • Възможност за предсрочно погасяване на кредита без наказателни такси

Условия

Целева група Земеделски производители и/или юридически лица и еднолични търговци, с основна дейност земеделие
Валута Лева
Лихва По договаряне
Такси Съгласно Тарифaта за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Размер До 100% от всички получени субсидии за предходната година, а при увеличени площи спрямо предходната година – до 100% от очакваните субсидии, въз основа на Заявление/Удостоверение от ДФЗ.
Начин на текущо усвояване/погасяване Многократно до размера на одобрения лимит – при условията на овърдрафт
Срок на погасяване Не по-късно от 30 юни на всяка календарна година, следваща годината на подаване на заявлението за получаване на субсидии
Начин на окончателно погасяване Еднократно с постъпване на средствата от субсидията, която се изплаща от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, или собствени средства
Обезпечение
 • Залог на вземане на средствата по очакваните субсидии
 • Залог на парични вземания по сметки

Необходими документи

 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Документ, удостоверяващ вписването на производителя в съответните регистри на Министерство на земеделието и храните

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Оборотен кредит и овърдрафт

Краткосрочни кредити с фиксиран срок и размер за удовлетворяване на текущите финансови нужди от оборотни средства на вашия бизнес.

Гарантирани кредити от НГФ

Съвместна програма на ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия.

Бизнес кредитни карти MasterCard Business

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.