Станете подагент на Western Union

Описание на услугата Western Union

Какво представлява услугата WESTERN UNION?

Western Union e международна система за експресни парични преводи, разпространена в над 200 държави с повече от 470 000 локации.
 • Бързо– само за броени минути парите достигат до всяка точка по света.
 • Сигурно - благодарение на изградена система за сигурност преводът достига до точния получател.
 • Удобно – без банкова сметка за клиентите.
На територията на България преводите могат да се осъществяват в лева, EUR и USD.

Станете наш подагент на Western Union

Сключване на договор с Обединена българска банка АД за предлагане на услугата Western Union

Обединена българска банка е първият оторизиран представител на WU за България (от 1998 г.). На базата на дългогодишния си опит ние можем да Ви предложим стабилност, изгодни условия и професионално отношение във всяка ситуация.
Подписвайки договор с нас, Вие ставате подагент на Western Union и можете да се възползвате от изгодните възможности, които Обединена българска банка Ви предоставя.

Предимства за Вас при сключване на договор с Обединена българска банка са:
 • Получавате комисиона за всеки получен или изпратен от Вас превод.
 • Всички разходи за реклама на услугата в обектите Ви се поемат от Обединена българска банка.
 • Всеки клиент на WU е и потенциален клиент за другите услуги, предлагани от Вас.
 • Обединена българска банка Ви открива сметка, която е освободена от такси за вноска и теглене на суми в брой.
 • Банката предоставя детайлни месечни справки за всички трансакции осъществени в офисите на подагента.
 • Обединена българска банка поддържа WU Център за помощ по телефона, чиито служители ще Ви окажат съдействие при всички възникнали проблеми и въпроси.
 • Безплатно инсталиране на необходимия софтуер и регулярното му обновяване с актуални версии.
 • Обединена българска банка осигурява безплатно обучение за всички служители работещи със системата на WU.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02/811 8875.

Обратно към всички предложения