Касови операции

Обща информация

ОББ работи със следните видове валути: BGN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, JPY и TRY.

Какво ви предлагаме?

  • внасяне и теглене на суми на каса във всички валути, с които работим;
  • теглене или внасяне във валута, различна от валутата, в която е разкрита сметката;
  • касов превод – превод, без разкрита сметка в Банката.

 

Обратно към всички предложения