Карти за бизнеса

Debit MasterCard Business

Debit MasterCard Business

 • Debit MasterCard Business е дебитна карта от по-висок клас и покрива както всички стандартни начини за плащане и теглене на пари в брой, така и новите начини за безконтактни разплащания;
 • С нея лесно, бързо и сигурно може да се плаща при пазаруване в различни търговски обекти, предоставящи възможност за безконтактни разплащания;
 • Ползвате най-удобното средство за разплащане както в страната и чужбина, така и за разплащания през интернет;
 • Debit MasterCard Business може да се използва за резервации на хотели, наем на кола, закупуване на самолетни билети и други операции.

Повече за безконтактната технология

 • Безконтактната технология позволява да извършвате плащания на територията на страната само с доближаване на картата до безконтактно ПОС устройство. Така картата винаги е в ръцете Ви, което гарантира Вашата сигурност;
 • При безконтактни плащания на стоки и услуги в страната на стойност до 25лв. не се изисква потвърждаване на плащането с ПИН код.

Как и къде може да се извърши безконтактно плащане?

 • Безконтактни плащания се осъществяват с карти, обозначени със символа , какъвто има и на новите Debit MasterCard Business от ОББ.
 • Безконтактните плащания на малки и големи суми могат да се извършват на ПОС терминали в страната и чужбина, обозначени с някои от символите за приемане на този вид трансакции.

 • Достатъчно е клиентът да каже на търговеца, че ще плати безконтактно, след което да доближи и задържи картата до обозначеното за това място, на разстояние 2-3 см, докато терминалът потвърди чрез звуков и светлинен сигнал извършване на плащането. ПИН код се въвежда, ако терминалът го изиска.
 • През ПОС терминали, които не поддържат безконтактна технология, плащането се извършва по стандартния начин - чрез прочитане на данните от чипа или от магнитната лента при поставяне на картата в четящото устройство.

 Предимства

 • Без такса за плащане на стоки и услуги в търговски обекти в България и чужбина;
 • Без такса за издаване на картата;
 • Възможност за внасяне на пари в брой на обозначените за това банкомати на ОББ;
 • Възможност за заплащане на битови сметки чрез картата;
 • Безплатни SMS известия при всяка трансакция на стойност над 100 лева;
 • Възможност за безплатна допълнителна защита при плащане в интернет, чрез активиране на услугата UBB 3-D Secure „Сигурни плащания в интернет“;

Тарифните условия можете да намерите тук

Ако картата бъде изгубена или открадната, чрез обаждане на 24-часовите телефони в Телефонният център на ОББ +359 (0)700 11717 или на *7171 (за обаждания от мобилен телефон в България) Вие можете да я блокирате веднага.

 

Visa Business

VISA Business Contactless Card

Ползи

Удобство и контрол

 • С бизнес карта от Обединена българска банка имате достъп до средствата по разплащателна сметка на фирмата при нас 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
 • Не носите пари в брой, а върху наличността по сметката към Вашата карта получавате лихва, съобразно условията прилагани от банката по фирмени разплащателни сметки в съответната валута.
 • Можете да плащате безкасово за стоки и услуги (на терминални устройства ПОС и през интернет) и да теглите пари в брой (от терминални устройства АТМ или ПОС в клоновете на банката или други банки) както на територията на страната, така и в чужбина. Картата е съвместима и с новите начини за безконтактни разплащания.
 • Използването на бизнес карта Ви позволява ефективно да разделите личните си от фирмените приходи и разходи, като плащате с картата на Ваши доставчици.
 • По същата сметка можете да поръчвате допълнителни карти за служители на фирмата, за които определяте индивидуални лимити за ползване.
 • Получавате детайлно месечно извлечение за трансакциите по картовата сметка.
 • С карти Visa Business получавате безплатна международна комплексна пътническа застраховка, която Ви осигурява покритие по щети, заболявания или други неудобства възникнали в чужбина. При настъпване на застрахователно събитие в чужбина, моля задължително позвънете на 24 часов телефон +359 2 819 71 40. Повече информация относно покритите рискове и общите условия към Вашата застраховка може да намерите тук.

Повече за безконтактната технология

 • Безконтактната технология позволява да извършвате плащания на територията на страната само с доближаване на картата до безконтактно ПОС устройство. Така картата винаги е в ръцете Ви, което гарантира Вашата сигурност.
 • При безконтактни плащания на стоки и услуги в страната на стойност до 25лв. не се изисква потвърждаване на плащането с ПИН код.

Как и къде може да се извърши безконтактно плащане?

 • Безконтактни плащания се осъществяват с карти, обозначени със символа , какъвто има и на новите Visa Business от ОББ.
 • Безконтактните плащания на малки и големи суми могат да се извършват на ПОС терминали в страната и чужбина, обозначени с някои от символите за приемане на този вид трансакции.

 • Достатъчно е клиентът да каже на търговеца, че ще плати безконтактно, след което да доближи и задържи картата до обозначеното за това място, на разстояние 2-3 см, докато терминалът потвърди чрез звуков и светлинен сигнал извършване на плащането. ПИН код се въвежда, ако терминалът го изиска.
 • През ПОС терминали, които не поддържат безконтактна технология, плащането се извършва по стандартния начин - чрез прочитане на данните от чипа или от магнитната лента при поставяне на картата в четящото устройство.

Сигурност

 • Картата е персонална и върху лицевата й страна са изписани името на фирмата и името на картодържателя.
 • Чрез използването на чип за носител на информация, картата е осигурена с максимална защита срещу подправяне и при извършване на плащания.
 • Ако картата бъде изгубена или открадната, чрез обаждане на 24-часовите телефони в Картов център на Обединена българска банка, Вие можете да я блокирате веднага.
 • С цел осигуряване на Вашата сигурност, банката определя лимити за ползване на картата.
 • Осигуряваме Ви възможност чрез SMS да бъдете уведомявани за всяко движение по сметката на картата за сума над 100 лв.

Операции

Какви операции могат да се извършват с картата на АТМ (банкомат)?

 • Теглене на пари в брой в местната валута на страната, в която се извършва операцията.
 • Възможност за вноски в брой на определени банкомати на Обединена българска банка.
 • Промяна на ПИН код (само на банкомати на Обединена българска банка).

Какви операции могат да се извършват с картата на ПОС терминал?

 • Плащане на стоки и услуги при търговци.
 • Теглене на пари в брой на каса в банка от ПОС терминал.

И още

 • Плащане на стоки и услуги в интернет. За да Ви защитим по-добре, Обединена българска банка Ви предлага безплатна онлайн регистрация за схемите за клиентска автентикация в интернет – Verified by Visa и MasterCard SecureCode (научете повече тук).

Тарифните условия можете да намерите тук.

Visa Business - Златна

VISA Business Gold Contactles Card

Ползи

Удобство и контрол

 • С бизнес карта от Обединена българска банка имате достъп до средствата по разплащателна сметка на фирмата при нас 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
 • Не носите пари в брой, а върху наличността по сметката към Вашата карта получавате лихва, съобразно условията прилагани от банката по фирмени разплащателни сметки в съответната валута.
 • Можете да плащате безкасово за стоки и услуги (на терминални устройства ПОС и през интернет) и да теглите пари в брой (от терминални устройства АТМ или ПОС в клоновете на банката или други банки) както на територията на страната, така и в чужбина. Картата е съвместима и с новите начини за безконтактни разплащания.
 • Използването на бизнес карта Ви позволява ефективно да разделите личните си от фирмените приходи и разходи, като плащате с картата на Ваши доставчици.
 • По същата сметка можете да поръчвате допълнителни карти за служители на фирмата, за които определяте индивидуални лимити за ползване.
 • Получавате детайлно месечно извлечение за трансакциите по картовата сметка.

Повече за безконтактната технология

 • Безконтактната технология позволява да извършвате плащания на територията на страната само с доближаване на картата до безконтактно ПОС устройство. Така картата винаги е в ръцете Ви, което гарантира Вашата сигурност.
 • При безконтактни плащания на стоки и услуги в страната на стойност до 25лв. не се изисква потвърждаване на плащането с ПИН код.

Как и къде може да се извърши безконтактно плащане?

 • Безконтактни плащания се осъществяват с карти, обозначени със символа , какъвто има и на новите Visa Business от ОББ.
 • Безконтактните плащания на малки и големи суми могат да се извършват на ПОС терминали в страната и чужбина, обозначени с някои от символите за приемане на този вид трансакции.

 • Достатъчно е клиентът да каже на търговеца, че ще плати безконтактно, след което да доближи и задържи картата до обозначеното за това място, на разстояние 2-3 см, докато терминалът потвърди чрез звуков и светлинен сигнал извършване на плащането. ПИН код се въвежда, ако терминалът го изиска.
 • През ПОС терминали, които не поддържат безконтактна технология, плащането се извършва по стандартния начин - чрез прочитане на данните от чипа или от магнитната лента при поставяне на картата в четящото устройство.

Сигурност

 • Картата е персонална и върху лицевата й страна са изписани името на фирмата и името на картодържателя.
 • Чрез използването на чип за носител на информация, картата е осигурена с максимална защита срещу подправяне и при извършване на плащания.
 • Ако картата бъде изгубена или открадната, чрез обаждане на 24-часовите телефони в Картов център на Обединена българска банка, Вие можете да я блокирате веднага.
 • С цел осигуряване на Вашата сигурност, банката определя лимити за ползване на картата.
 • Осигуряваме Ви възможност чрез SMS да бъдете уведомявани за всяко движение по сметката на картата за сума над 100 лв.

Операции

Какви операции могат да се извършват с картата на АТМ (банкомат)?

 • Теглене на пари в брой в местната валута на страната, в която се извършва операцията.
 • Възможност за вноски в брой на определени банкомати на Обединена българска банка.
 • Промяна на ПИН код (само на банкомати на Обединена българска банка).

Какви операции могат да се извършват с картата на ПОС терминал?

 • Плащане на стоки и услуги при търговци.
 • Теглене на пари в брой на каса в банка от ПОС терминал.

И още

 • Плащане на стоки и услуги в интернет. За да Ви защитим по-добре, Обединена българска банка Ви предлага безплатна онлайн регистрация за схемите за клиентска автентикация в интернет – Verified by Visa и MasterCard SecureCode (научете повече тук).

Тарифните условия можете да намерите тук.

Обратно към всички предложения