Данъци

Плащане през електронно банкиране

Електронното банкиране на Обединена българска банка Ви дава възможност да проверите и заплатите задължения за местните данъци и такси към определени общини. Услугата се предлага само за регистрирани клиенти на Обединена българска банка електронно банкиране.

За да получите информация за дължимите задължения и да извършите плащане, е необходимо да въведете една от следните комбинации от критерии:

 • Община и Партиден номер (получавате информация за задълженията на всички съсобственици по посочената партида).
 • Община и Регистрационен номер (получавате информация за задълженията по посочения регистрационен номер на автомобил).
 • Община и Моите Данъци и такси (Получавате информация за всички дължими от Вас данъци и такси към избраната община).
 • Община, Моите Данъци и такси и Партиден номер (получавате информация за своите задължения по посочения партиден номер).
 • Община, Моите Данъци и такси и Регистрационен номер (получавате информация за своите задължения по посочения регистрационен номер на автомобил).

Данъчните задължения може да заплатите през меню Плащане на Данъци и такси, което е достъпно при вход в системата на Обединена българска банка електронно банкиране с активни операции.

Плащането на данъци и такси е възможно само в последователност от по-стари към по-нови задължения. В извън работното време на банката, не можете да платите данъци и такси, за които крайния срок за безлихвено плащане е текущия ден. Просрочените задължения са достъпни за плащане само в работното време на банката. Квитанция за платените задължения можете да видите в Справка Обработвани Данъци и такси>>Платени.

С един платежен документ можете да платите произволен брой задължения, по които Вие сте данъчно задълженото лице.

За актуален списък на общините към които може да направите плащане посетете страницата на електронно банкиране.
https://ebb.ubb.bg/Q.aspx

Онлайн плащане през UPAY

UPAY е платежен портал на Обединена българска банка АД за заплащане на битови сметки, данъци, кредитни задължения на физически лица и други услуги.

За да извършите плащане на битова сметка или данък не е необходимо да сте клиент на Обединена българска банка.

Достатъчно е да притежавате валидна кредитна или дебитна карта, подходяща за интернет плащания. На сайта могат да се правят плащания, както с лични, така и с фирмени банкови карти.

За да извършите плащане на данъчно задължение е необходимо да знаете партиден номер или регистрационен номер на автомобил, както и ЕГН/ЕИК/ЛНЧ на данъчнозадълженото лице.

С една картова транзакция можете да платите данъчните си задължения по един партиден номер.

Стъпки за плащане на данъци:

 • Изберете секция Данъци и конкретната община.
 • Отваря се страница за избраната община.
 • Изберете район от списъка.
 • Въведете EГН/ЕИК/ЛНЧ на данъчнозадълженото лице.
 • Въведете номер на партида или регистрационен номер на автомобил, чиито задължения желаете да платите.
 • След коректно въведени данни се зареждат данъчните задължения по тях.
 • Маркирайте данъците, които желаете да платите, като спазвате последователността за плащане от по-стари към по-нови задължения и изберете бутон Потвърди.
 • Прегледайте списъка с избраните за плащане данъци и ако всичко е наред натиснете бутон Продължи плащането.
 • Въведете картовите си данни в указаните полета и натиснете бутон Изпрати.
 • При успешно плащане на екрана се визуализира разписка с информация за извършеното плащане.

Посетете страницата на UPAY.

Обратно към всички предложения