Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/03/2023 08:33:49

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.83900
1.83700
Курс купува
1.76400
1.76500
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26000
2.25800
Курс купува
2.17100
2.17300
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00400
2.00200
Курс купува
1.91400
1.91600
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN
Банкови гаранции

Банкови гаранции

ОББ издава и авизира банкови гаранции в местна и чуждестранна валута за обезпечаване на задължения и редуциране на риска.

Предимства

 • Защита срещу неизпълнение или неплащане при търговски сделки
 • Доказателство за финансовата стабилност и надеждността на бизнес партньорите
 • Контра-гаранция от ОББ – може да послужи като обезпечение за издаване на банкова гаранция от ваше име от доверена банка в държавата на ваш чуждестранен партньор
 • Банковата гаранция може да е по предложен от вас текст

Условия

 • Обезпечава изпълнението на задължения за плащане, доставка и други поети ангажименти в търговските ви взаимоотношения
 • Документ, отделен от основния търговски договор
 • Банковата гаранция не е платежно средство и се различава от търговския договор
 • За издаването на банкова гаранция се изисква осигурено обезпечение – парични средства или кредитен лимит

ОББ авизира банкови гаранции, издадени от други банки в местна и чуждестранна валута, на хартия или по SWIFT, във ваша полза в качеството ви на клиенти или не на банката.

Видове

 • Гаранция за добро изпълнение – обезпечава изпълнението на задълженията по договорни взаимоотношения
 • Гаранция за плащане – обезпечава плащанията по договор/проформа фактура/поръчка (договор за доставка, наем и др.)
 • Гаранция за връщане на аванс – обезпечава направено авансово плащане по договор
 • Гаранция за участие в търг – обезпечава евентуално оттегляне на предложение от кандидат или несключване на договор от лицето, избрано за изпълнител
 • Гаранция за изпълнение в гаранционен срок/гаранция за задържани парични средства
 • Гаранция за митнически цели
 • Гаранция до АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И ПЪТИЩАТА – /АЕБТРИ/
 • Гаранция за потвърждение на финансова стабилност
 • Гаранция за банков кредит
 • Други видове банкови гаранции – според специфични нужди на клиентите

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Довереник на облигационерите

Ако издавате облигационна емисия, можем да ви предложим всички услуги, свързани със задълженията на банката довереник на облигационерите.

Сливания и придобивания

Цялостно консултиране в процеса на корпоративни продажби, сливания, придобивания, както и финансово преструктуриране и оценка на компании.

Транспортно застраховане

Транспортно застраховане през ОББ Застрахователен брокер за ефективно разходване на време и средства за застраховане.