Изберете сегмент

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

За земеделски стопани

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 18/10/2021 13:45:03

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.71880
1.71670
Курс купува
1.65220
1.65720
Фиксинг на БНБ
1.68577
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35360
2.34860
Курс купува
2.27870
2.28370
Фиксинг на БНБ
2.31821
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85850
1.85350
Курс купува
1.78560
1.79060
Фиксинг на БНБ
1.82294
EN
Банкови гаранции

Банкови гаранции

ОББ издава и авизира банкови гаранции в местна и чуждестранна валута за обезпечаване на задължения и редуциране на риска.

Предимства

 • Защита срещу неизпълнение или неплащане при търговски сделки
 • Доказателство за финансовата стабилност и надеждността на бизнес партньорите
 • Контра-гаранция от ОББ – може да послужи като обезпечение за издаване на банкова гаранция от ваше име от доверена банка в държавата на ваш чуждестранен партньор
 • Банковата гаранция може да е по предложен от вас текст

Условия

 • Обезпечава изпълнението на задължения за плащане, доставка и други поети ангажименти в търговските ви взаимоотношения
 • Документ, отделен от основния търговски договор
 • Банковата гаранция не е платежно средство и се различава от търговския договор
 • За издаването на банкова гаранция се изисква осигурено обезпечение – парични средства или кредитен лимит

ОББ авизира банкови гаранции, издадени от други банки в местна и чуждестранна валута, на хартия или по SWIFT, във ваша полза в качеството ви на клиенти или не на банката.

Видове

 • Гаранция за добро изпълнение – обезпечава изпълнението на задълженията по договорни взаимоотношения
 • Гаранция за плащане – обезпечава плащанията по договор/проформа фактура/поръчка (договор за доставка, наем и др.)
 • Гаранция за връщане на аванс – обезпечава направено авансово плащане по договор
 • Гаранция за участие в търг – обезпечава евентуално оттегляне на предложение от кандидат или несключване на договор от лицето, избрано за изпълнител
 • Гаранция за изпълнение в гаранционен срок/гаранция за задържани парични средства
 • Гаранция за митнически цели
 • Гаранция до АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И ПЪТИЩАТА – /АЕБТРИ/
 • Гаранция за потвърждение на финансова стабилност
 • Гаранция за банков кредит
 • Други видове банкови гаранции – според специфични нужди на клиентите

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Довереник на облигационерите

Ако издавате облигационна емисия, можем да ви предложим всички услуги, свързани със задълженията на банката довереник на облигационерите.

Сливания и придобивания

Цялостно консултиране в процеса на корпоративни продажби, сливания, придобивания, както и финансово преструктуриране и оценка на компании.

Транспортно застраховане

Транспортно застраховане през ОББ Застрахователен брокер за ефективно разходване на време и средства за застраховане.