Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 24/03/2023 17:00:04

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86000
1.85700
Курс купува
1.77600
1.77800
Фиксинг на БНБ
1.82022
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28700
2.28200
Курс купува
2.16200
2.16600
Фиксинг на БНБ
2.22405
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02300
2.02100
Курс купува
1.92900
1.93100
Фиксинг на БНБ
1.98079
EN
Оборотен кредит на вноски за Свободни професии*

Оборотен кредит на вноски за Свободни професии*

Реализирайте вашите професионаните планове с бизнес кредитите от ОББ за лица, упражняващи свободни професии. Кредит за оборотни средства за покриване на Вашите обичайни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница.  

Предимства

  • Ползване на определен лимит без обезпечение
  • Бърза процедура по одобрение
  • Възможност за управление на дълга и подобряване на вашата кредитоспособност чрез договорен погасителен план
  • Продължителен срок на погасяване
  • Конкурентни ценови условия
  • Заявете онлайн консултация, чрез услугата "ОББ Видео банкер"

Условия

Кредитополучатели Лица, които упражняват Свободна професия - медицински специалисти; адвокати; нотариуси; частни съдебни изпълнители; архитекти, проектанти, инженери; експерт-счетоводители; одитори, които са:
1. Физически лица;
2. Регистрирани като ЕТ / дружества.
Цел на кредита За текущи нужди на бизнеса
За рефинансиране
Валута Лева
Минимален размер 10 000 лева
Максимален размер без материално обезпечение 150 000 лева
Максимален размер с ипотека 300 000 лева
Срок

До 36 месеца - без материално обезпечение

До 60 месеца - при обезпечение с ипотека на недвижим имот

Видове обезпечение

Необезпечен
Гаранция по програма COSME*, програма на НГФ**
Ипотека на недвижим имот
Парични средства

Погасяване На равни месечни вноски по главница
Такси Съгласно Тарифата на банката за Бизнес клиенти
Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка

 

Необходими документи

•Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката
•Декларация по COSME* 
•Баланс, отчет за приходи и разход и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години
•Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година
•Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
•Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател, съдлъжник и собственик на обезпечението, за сключване на Договора за кредит
•Документи за собственост на обезпеченията
•Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

*Настоящата гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

** Съвместна програма между ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия.

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.