Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 22/03/2023 17:00:29

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85300
1.85000
Курс купува
1.76900
1.77000
Фиксинг на БНБ
1.81347
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28100
2.27600
Курс купува
2.15600
2.16000
Фиксинг на БНБ
2.22443
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00700
2.00500
Курс купува
1.91300
1.91500
Фиксинг на БНБ
1.96368
EN
Комбинирана гаранция COSME и НГФ за бизнес кредити на микро предприятия

Комбинирана гаранция COSME и НГФ за бизнес кредити на микро предприятия

ОББ предлага кредити при облекчени условия за обезпечение, благодарение на комбиниране на два гаранционни инструмента COSME* и НГФ**

Предимства

 • Предвидимост - бърз и лесен достъп до финансиране
 • Гъвкаво - облекчени изисквания за обезпеченост
 • Удобно - по-големи възможности за финансиране

Условия

Цел на кредита

Оборотни кредити – срочни кредити, овърдрафти, ДДС кредитна линия

Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаична система

Инвестиционен кредит за покупка на превозни средства

Банкови гаранции

Валута Лева
Максимален размер

300 000 лв. за оборотни кредити, банкови гаранции

782 000 лв. за инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаична система

300 000 лв. за инвестиционни кредити за покупка на превозни средства

Гаранционно покритие 80% от кредита
Такса за гаранция Без такса за издаване на гаранциите
Недопустими кредити

Рефинансиране на текущи кредити


Финансиране на европроекти

Срок на погасяване

Кредити за оборотни средства, банкови гаранции – от 12 до 60 месеца

Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаична система - от 12 до 120 месеца

Инвестиционни кредити за покупка на превозни средства – от 12 до 60 месеца

Изисквания за обезпечение Не повече от 70% от кредита по дисконтирана стойност на обезпечението 
Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка
Такси Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти

 

*Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране. Програмата е в подкрепа на малки и средни предприятия с персонал до 250 души.

** Съвместна програма на ОББ и НГФ за гарантиране на кредит за малки и средни предприятия

 

Необходими документи

 • Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката
 • Декларация по COSME
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години
 • Текущи финансови отчети
 • Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател, съдлъжник и собственик на обезпечението, за сключване на Договора за кредит
 • Документи за собственост на обезпеченията
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Пакет "Бизнес партньорство"

Обединете най-често използваните от вас банкови услуги, като оптимизирате разходите за такси и използвате обслужването на цялата клонова мрежа на ОББ.

Виртуални ПОС терминали

Добавете нова функционалност и възможност за клиентите на вашия уебсайт – да заплащат с дебитните си и кредитни карти през виртуален ПОС терминал от ОББ.

Бизнес кредитни карти MasterCard Business

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.