Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 27/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85500
1.85200
Курс купува
1.77100
1.77200
Фиксинг на БНБ
1.81549
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28900
2.28400
Курс купува
2.16400
2.16800
Фиксинг на БНБ
2.22714
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02100
2.01900
Курс купува
1.92700
1.92900
Фиксинг на БНБ
1.98059
EN
Инвестиционен кредит за фотоволтаични централи

Инвестиционен кредит за фотоволтаични централи

Кредитът е част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ и цели трансформация на основните източници на енергия и намаляване на въглеродните емисии.

Предимства

  • Широк обхват на целта - изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление и / или продажба на електрическа енергия;
  • Висок процент на финансиране;
  • Дълъг срок на изплащане – до 120 месеца след изтичане на гратисния период;
  • Гъвкавост на изискванията за обезпечение;(Заявете онлайн консултация, чрез услугата "ОББ Видео банкер".

 

 

Условия

Предназначение Инвестиции за изграждане / покупка на фотоволтаична инсталация - до 500 kW мощност за производство на електроенергия за собствено потребление и / или продажба на електрическа енергия.
Валута Лева
Минимален размер 15 000 лева
Максимален размер До 600 хил. лева
Процент на финансиране

До 90% от стойността на проекта (без ДДС)

До 100% от стойността на проекта (без ДДС) при участие в грантови програми на ЕС

Срок До 120 месеца след изтичане на гратисния период
Гратисен период До 9 месеца
Погасяване Равни месечни вноски по главница
Обезпечение - стандартни изисквания
  • Фотоволтаичната централа, предмет на финансирането;
  • Други допустими обезпечения: недвижим имот; машини; превозни средства; вземания; финансови активи; капиталови субсидии по програма; финансови инструменти по гаранция (COSME, НГФ).
Облекчени изисквания за обезпечение За кредити до 150 000 лв.: Не се изисква друго материално обезпечение, освен залог на фотоволтаичната централа.
Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка
Такси Съгласно Тарифата на банката за Бизнес клиенти
Изисквания за обезпечение

В случай на COSME гаранция: Не повече от 70% по приета от ОББ стойност;

В случай на НГФ гаранция: мин. 50% от приетата от ОББ стойност преди дисконтиране.

Процент на покритие на гаранцията

COSME гаранция: 50% от кредита

НГФ гаранция: 50% от кредита

Комбинирана гаранция COSME + НГФ: 80% от кредита

 

 *Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране. Програмата е в подкрепа на малки и средни предприятия с персонал до 250 души.

** Съвместна програма на ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия.

Необходими документи

•Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката
•Декларация по програма COSME* 
•Баланс, отчет за приходи и разходи, текущи финансови отчети и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години
•Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година
•Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
•Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател, съдлъжник и собственик на обезпечението, за сключване на Договора за кредит
•Документи за собственост на обезпеченията
•Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.