Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN
Инвестиционен кредит за финансиране на Европроект за Свободни професии*

Инвестиционен кредит за финансиране на Европроект за Свободни професии*

Дългосрочен кредит за финансиране на инвестиции, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативни програми на Европейския съюз.  

Предимства

  • Обезпечение - активите, обект на финансиране по проекта и очакваната субсидия
  • Висок размер на финансиране
  • Лимитът се погасява частично или напълно с размера на получената безвъзмездна финансова помощ.
  • Възможност за ползване на ДДС кредитна линия
  • Конкурентни ценови условия
  • Заявете онлайн консултация, чрез услугата "ОББ Видео банкер"

Условия

Кредитополучатели Лица, които упражняват Свободна професия - медицински специалисти; адвокати; нотариуси; частни съдебни изпълнители; архитекти, проектанти, инженери; експерт-счетоводители; одитори, които са:
1. Физически лица;
2. Регистрирани като ЕТ / дружества.
Цел на кредита За финансиране на европроекти:
- Инвестиционни кредити
- ДДС кредитна линия
Валута Лева 
Максимален размер

500 000 лева за покупка на движими активи, недвижим имот, извършване на строително-монтажни работи

100 000 лева за ДДС кредитна линия

Срок на погасяване Инвестиционни кредити за покупка намашини, съоръжения, превозни средства – от 12 до 60 месеца
Инвестиционни кредити за покупка и/или ремонт на недвижим имот - от 12 до 84 месеца
ДДС кредитна линия - 12 месеца
Изисквания за обезпечение

Дълготрайни материални активи, обект на инвестицията и очакваната субсидия по проекта.

Гаранция по програма на НГФ*.

Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка.
Такси Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти

 

Необходими документи

•Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката
•Баланс, отчет за приходи и разход и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години
•Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година
•Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
•Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател, съдлъжник и собственик на обезпечението, за сключване на Договора за кредит
•Документи за собственост на обезпеченията
•Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

 

*Съвместна програма между ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия.

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.