Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 27/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85500
1.85200
Курс купува
1.77100
1.77200
Фиксинг на БНБ
1.81549
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28900
2.28400
Курс купува
2.16400
2.16800
Фиксинг на БНБ
2.22714
Касов
Безкасов
Курс продава
2.02100
2.01900
Курс купува
1.92700
1.92900
Фиксинг на БНБ
1.98059
EN
Гарантирани кредити с подкрепата на Паневропейски гаранционен фонд (EGF)

Гарантирани кредити с подкрепата на Паневропейски гаранционен фонд (EGF)

Програмата е разработена в подкрепа на ликвидността и улесняване достъпа до оборотно и инвестиционно финансиране на микро, малки и средни предприятия в отговор на кризата, свързана с епидемията от COVID-19. Програмата се изпълнява от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата помощ, осигурена посредством приноса на държавите-членки за създаването на EGF.  

Предимства

 • Бърз и лесен достъп до финансиране
 • По-ниски изисквания за обезпечение
 • Гаранционно покритие от 70%
 • Допустимо рефинансиране
 • Заявете онлайн консултация, чрез услугата "ОББ Видео банкер"

Условия

Предназначение Инвестиционни кредити
Оборотни кредити на вноски
Овърдрафти
Приложим режим на държавни помощи Въз основа на зададените прагове и условия в раздел 3.1 от "Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19".
Валута Лева
Минимален размер 10 000 лева
Максимален размер без материално обезпечение За оборотни средства - 150 000 лева
Максимален размер с обезпечение За оборотни средства с материално обезпечение - до 300 000 лева
Инвестиционни кредити за покупка на машини, съоръжения, превозни средства - до 300 000 лева
Инвестиционни кредити за покупка, строителство, ремонт на недвижим имот - до 500 000 лева
Максималният размер на кредита на ниво група свързани лица е: За кредитополучатели извън сферата на земеделието и първичната селскостопанска продукция и сферата на рибарството и аквакултурите – до 1 142 500 EUR
Срок Овърдрафт - до 36 месеца;
Кредити за оборотни средства на вноски - от 12 месеца до 60 месеца;
Инвестиционни кредити за покупка на машини, съоръжения, транспортни средства - от 12 месеца до 60 месеца;
Инвестиционни кредити за покупка на недвижим имот, сторителство, ремонт - от 12 месеца до 120 месеца.
Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка
Такси Съгласно Тарифата на банката за Бизнес клиенти
Изисквания за обезпечение Не повече от 50% по приета от ОББ стойност
Процент на покритие на гаранцията 70%

 

Необходими документи

 • Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката;
 • Декларация по програма EGF;
 • Баланс, отчет за приходи и разходи, текущи финансови отчети и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години;
 • Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година;
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение;
 • Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател, съдлъжник и собственик на обезпечението, за сключване на Договора за кредит;
 • Документи за собственост на обезпеченията;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.