Изберете сегмент

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

За земеделски стопани

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 26/10/2021 15:45:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.71400
1.71190
Курс купува
1.64740
1.65240
Фиксинг на БНБ
1.68562
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35840
2.35340
Курс купува
2.28350
2.28850
Фиксинг на БНБ
2.31788
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86340
1.85840
Курс купува
1.79050
1.79550
Фиксинг на БНБ
1.83371
EN
Гарантирани кредити от НГФ за микро предприятия

Гарантирани кредити от НГФ за микро предприятия

Съвместна програма на ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия 

Предимства

 • Предвидимост - бърз и лесен достъп до финансиране
 • Гъвкаво - по-ниски изисквания за обезпеченост
 • Удобно - по-изгодни кредитни условия

Условия

Предназначение

За финансиране на европроекти:

- Инвестиционни кредити
- ДДС кредитна линия
- Банкови гаранции

Валута Лева
Максимален размер 300 000 лева за инвестиционни кредити за покупка на машини, съоръжения, превозни средства

500 000 лева за инвестиционни кредити за покупка  и/или ремонт на недвижим имот

300 000 лева за банкови гаранции

100 000 лева за ДДС кредитна линия
Гаранционно покритие 50% от кредита
Такса за гаранция Без такса за издаване на гаранцията
Срок на погасяване

Инвестиционни кредити за покупка намашини, съоръжения, превозни средства – от 12 до 60 месеца

Инвестиционни кредити за покупка и/или ремонт на недвижим имот - от 12 до 180 месеца

Кредити за банкови гаранции – от 12 до 60 месеца
ДДС кредитна линия - 12 месеца

Изисквания за обезпечение

Дълготрайни материални активи, обект на инвестицията, и очакваната субсидия по проекта

Mинимум 80% от кредита по пазарна стойност за инвестиционни кредити

Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка.
Такси Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти

Документи

 • Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години
 • Текущи финансови отчети
 • Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател, съдлъжник и собственик на обезпечението, за сключване на Договора за кредит
 • Документи за собственост на обезпеченията
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

 

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Оборотен кредит на равни вноски

Кредит за оборотни средства за покриване на вашите всекидневни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница.

Бизнес кредитни карти MasterCard Business

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.

Пакет "Бизнес партньорство"

Обединете най-често използваните от вас банкови услуги, като оптимизирате разходите за такси и използвате обслужването на цялата клонова мрежа на ОББ.