Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 30/01/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.83700
1.83400
Курс купува
1.75300
1.75400
Фиксинг на БНБ
1.79385
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28500
2.28000
Курс купува
2.16000
2.16400
Фиксинг на БНБ
2.22309
Касов
Безкасов
Курс продава
1.98700
1.98500
Курс купува
1.89300
1.89500
Фиксинг на БНБ
1.94707
EN
Гарантирани кредити от НГФ за микро предприятия

Гарантирани кредити от НГФ за микро предприятия

Съвместна програма на ОББ и НГФ за гарантиране на кредити за малки и средни предприятия 

Предимства

 • Предвидимост - бърз и лесен достъп до финансиране
 • Гъвкаво - по-ниски изисквания за обезпеченост
 • Удобно - по-изгодни кредитни условия

Условия

Предназначение

За финансиране на европроекти:

- Инвестиционни кредити
- ДДС кредитна линия
- Банкови гаранции

Валута Лева
Максимален размер

500 000 лева при закупуване на машини, оборудване, съоръжения, транспортни средства, недвижими имоти, извършване на СМР

782 000 лева за изграждане на фотоволтаична система
 
300 000 лева за банкови гаранции

100 000 лева за ДДС кредитна линия

Гаранционно покритие 50% от кредита
Такса за гаранция Без такса за издаване на гаранцията
Срок на погасяване

При закупуване на машини, оборудване, съоръжения, транспортни средства – от 12 до 60 месеца

При покупка на недвижим имот или изпълнение на строително-монтажни дейности - от 12 до 84 месеца

При изграждане на фотоволтаична система - от 12 до 120 месеца

Кредити за банкови гаранции – от 12 до 60 месеца

ДДС кредитна линия - 12 месеца

Изисквания за обезпечение

Дълготрайни материални активи, обект на инвестицията, и очакваната субсидия по проекта

Лихви Променлив годишен лихвен процент, формиран от референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка.
Такси Съгласно Тарифата на Банката за бизнес клиенти

 

Документи

 • Искане за кредит и Декларация за свързаност с други лица по образец на банката
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация на кредитоискателя за последните 2 години
 • Текущи финансови отчети
 • Баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за средно списъчен персонал на свързаните лица по ЗМСП за последната година
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Решение на компетентния орган на фирмата – кредитоискател, съдлъжник и собственик на обезпечението, за сключване на Договора за кредит
 • Документи за собственост на обезпеченията
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

 

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Оборотен кредит на равни вноски

Кредит за оборотни средства за покриване на вашите всекидневни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница.

Бизнес кредитни карти MasterCard Business

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.

Пакет "Бизнес партньорство"

Обединете най-често използваните от вас банкови услуги, като оптимизирате разходите за такси и използвате обслужването на цялата клонова мрежа на ОББ.