Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 29/03/2023 17:00:09

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84400
1.84100
Курс купува
1.76000
1.76200
Фиксинг на БНБ
1.80311
Касов
Безкасов
Курс продава
2.28600
2.28100
Курс купува
2.16100
2.16500
Фиксинг на БНБ
2.22284
Касов
Безкасов
Курс продава
2.00100
1.99900
Курс купува
1.90700
1.90900
Фиксинг на БНБ
1.96113
EN
Стандартен инвестиционен кредит

Стандартен инвестиционен кредит

Стандартният инвестиционен кредит e дългосрочен кредит за осъществяване на инвестиционните ви намерения. Кредитът може да се използва за финансиране на вашите корпоративни проекти.

Предимства

  • Дълъг срок на изплащане – до 120 месеца
  • Гъвкавост на условията – различни варианти за погасяване, съобразени с вашия бизнес
  • Бърз достъп до средства за реализирането на корпоративни планове

Условия

Валута Лева / евро / щатски долари
Лихва По договаряне, според оценката на риска
Кредитополучатели Местни или чуждестранни компании, земеделски производители, хора със свободни професии, публични финансови институции
Предназначение

За закупуване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, строителство, разширения, преструктурирания и т.н.

 

Земеделските производители или търговци биха могли да използват инвестиционния кредит и за закупуване на земеделска земя.

Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Изисквания

Самоучастие от кредитоискателя с минимум 20% от общите разходи по проекта

 

Разходооправдателни документи

 

В определени случаи бизнес план и финансова прогноза за срока на кредита, разяснение на бизнес целите и т.н.

Срок До 10 години
Гратисен период По договаряне
Обезпечение

Дълготрайни материални активи и/или краткотрайни активи, имоти, вземания, парични средства

 

Особен залог на вземане по сметки/ Залог по ЗДФО

Документи

  • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
  • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
  • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
  • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
  • Декларация за свързаност с други лица по образец

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Факторинг

Осигурете си оборотни средства за текущите нужди на вашия бизнес единствено на база на фактури и документи за извършената доставка без допълнително обезпечение.

Имуществено застраховане

Имуществено застраховане през ОББ Застрахователен брокер – информиран избор след обстоен подбор.

Бизнес кредитни карти MasterCard Business

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.