Изберете сегмент

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

За земеделски стопани

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 17/09/2021 17:05:31

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.70470
1.70170
Курс купува
1.62270
1.62570
Фиксинг на БНБ
1.66030
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35424
2.34924
Курс купува
2.22924
2.23324
Фиксинг на БНБ
2.29119
Касов
Безкасов
Курс продава
1.83345
1.82845
Курс купува
1.74745
1.75245
Фиксинг на БНБ
1.78925
EN
Гарантирани кредити от Програма за възстановяване на Фонд на фондовете

Гарантирани кредити от Програма за възстановяване на Фонд на фондовете

Програмата „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ е насочена към улесняване на достъпа до кредити на българските малки и средни предприятия за продължаване на дейността, включително и за задоволяване на нуждите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения, свързани с COVID-19.

Предимства

 • Бърза процедура на одобрение
 • Кратки срокове за отпускане на кредита
 • Безплатна гаранция от Фонд на фондовете
 • Гаранционно покритие от 80%

Условия

Целева група Малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
Приложим режим на държавни помощи

Де минимис

Получената помощ по Де минимис, включително по кредит по програмата, на ниво кредитоискател  и свързаните с него лица, за последните три финансови години не може да надвишава 200 000 евро (или 100 000 евро за предприятия в сектора сухопътни товарни превози).

Предназначение
 • Инвестиционни кредити
 • Оборотни кредити
 • Овърдрафти
 • Револвиращи кредитни линии
Валута Лева/Евро
Срок
 • За инвестиционни кредити: до 84 месеца
 • За оборотни кредити: до  60 месеца
Максимален размер на кредита

Максималният размер на кредита на ниво група свързани лица е:

 • 3 млн. лева, но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019 г. или 2020 г. (по-високата стойност) и при съобразяване с разпоредбите, приложими съгласно Гаранционното споразумение минимални /държавни помощи, на ниво група свързани лица
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Процент на покритие на гаранцията от ФМФИБ 80%
Такса за гаранцията от Фонд на фондовете безплатна

Банката предоставя финансиране при облекчени условия чрез подкрепата на гаранция от страна на Фонд на фондовете. Средствата, необходими за поемане на гаранционния ангажимент, се предоставят по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.

 

    

 

Необходими документи

 • Искане за кредит и декларация за свързаност (по образец на банката)
 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходите и разходите и данъчна декларация за последната година
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
 • Удостоверение от действителния собственик/ци, притежаващ/контролиращ поне 50% от собствеността, че е местно лице за данъчни цели (от НАП)

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.