Изберете сегмент

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

За земеделски стопани

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 18/10/2021 14:45:06

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.71880
1.71670
Курс купува
1.65220
1.65720
Фиксинг на БНБ
1.68577
Касов
Безкасов
Курс продава
2.35360
2.34860
Курс купува
2.27870
2.28370
Фиксинг на БНБ
2.31821
Касов
Безкасов
Курс продава
1.85850
1.85350
Курс купува
1.78560
1.79060
Фиксинг на БНБ
1.82294
EN
InnovFin и InnovFin COVID бизнес кредити

InnovFin и InnovFin COVID бизнес кредити

InnovFin и InnovFin COVID са бизнес кредити за преференциално финансиране за иновативни микро, малки и средни и големи компании чрез гаранционна схема.

Предимства

 • Облекчени изисквания за обезпеченост
 • По-големи възможности за финансиране
 • Бърза процедура по одобрение
 • Преференциални лихвени условия
 • Разширен обхват за допустимост по InnovFin COVID

Условия

Кредитополучатели 
 • Микро, малки и средни предприятия (по смисъла на закона за МСП)
 • Малки Междинни (до 499 души персонал)
 • Големи междинни предприятия (от 500 до 3000 души персонал).
Размер Минимум 25 000 евро, максимум 7 500 000 евро (или равностойността в лева)
Валута Лева/Евро
Гаранционно покритие

InnovFin

50% от размера на кредита за инвестиционни кредити

InnovFin COVID

80% от размера на кредита за оборотни кредити (до 31 декември 2021 г.)

Такса за гаранция Безплатна
Предназначение

За компании, които разработват иновативни, дигитални продукти и услуги и/или развиват научноизследователски проучвания

- Оборотни кредити – овърдрафти, револвираща кредитна линия, оборотен кредит на вноски

- Инвестиционни кредити

Недопустими кредити
 • Рефинансиране на текущи кредити
 • Финансиране на европроекти
Срок на погасяване

За инвестиционни кредити: минимум 12 месеца, максимум 120 месеца

За оборотни кредити: минимум 12 месеца, максимум 72 месеца

Изисквания за обезпечение Всички приемливи за банката обезпечения

Кредитите по програмата са предоставени с подкрепата на Гаранционен инструмент за малки и средни предприятия "InnovFin" с финансовата помощ на Европейския съюз от "Финансовите инструменти по Хоризонт 2020" и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по Инвестиционния план за Европа.

 

Необходими документи

 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
 • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Декларация за свързаност с други лица по образец

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Банкови гаранции

ОББ издава и авизира банкови гаранции в местна и чуждестранна валута за обезпечаване на задължения и редуциране на риска.

Бизнес кредитни карти MasterCard Business

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.

COSME и COSME-COVID бизнес кредити

ОББ предлага кредити при облекчени условия за обезпечение, благодарение на гаранционния инструмент COSME - Европейска програма за конкурентоспособност на МСП.