Изберете сегмент

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

За земеделски стопани

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 27/05/2020 17:08:52

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.81475
1.81175
Курс купува
1.73275
1.73575
Фиксинг на БНБ
1.77948
Касов
Безкасов
Курс продава
2.23925
2.23425
Курс купува
2.11425
2.11825
Фиксинг на БНБ
2.18297
Касов
Безкасов
Курс продава
1.87539
1.87039
Курс купува
1.78939
1.79439
Фиксинг на БНБ
1.83216
EN
Бизнес кредити по програма InnovFin

Бизнес кредити по програма InnovFin

InnovFin бизнес кредити представляват преференциално финансиране за иновативни микро, малки и средни компании (до 499 служители) чрез гаранционна схема.

Предимства

  • Бърза процедура по одобрение
  • Преференциални лихвени условия
  • Облекчени изисквания за обезпеченост
  • По-големи възможности за финансиране

Условия

Размер Минимум 25 000 евро, максимум 7 500 000 евро (или равностойността в лева)
Валута Лева/Евро
Гаранционно покритие 50% от кредита
Такса за гаранция Безплатна
Предназначение

За компании, които разработват иновативни продукти и услуги и/или развиват научноизследователски проучвания

- Оборотни кредити – овърдрафти или револвираща кредитна линия

- Инвестиционни кредити

Недопустими кредити

Рефинансиране на текущи кредити

Финансиране на европроекти

Срок на погасяване

За инвестиционни кредити: минимум 12 месеца, максимум 120 месеца

За оборотни кредити: минимум 12 месеца, максимум 36 месеца

Изисквания за обезпечение Всички приемливи за банката обезпечения

Кредитите по програмата са предоставени с подкрепата на Гаранционен инструмент за малки и средни предприятия "InnovFin" с финансовата помощ на Европейския съюз от "Финансовите инструменти по Хоризонт 2020" и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по Инвестиционния план за Европа.

 

Необходими документи

  • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
  • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
  • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение;
  • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
  • Декларация за свързаност с други лица по образец

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Банкови гаранции

ОББ издава и авизира банкови гаранции в местна и чуждестранна валута за обезпечаване на задължения и редуциране на риска.

Бизнес кредитни карти MasterCard Business

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.

COSME бизнес кредити

ОББ предлага кредити при облекчени условия за обезпечение, благодарение на гаранционния инструмент COSME - Европейска програма за конкурентоспособност на МСП.