JEREMIE кредити

Кредити, частично гарантирани по инициатива JEREMIE към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

Условия по продукта

Поради изчерпване на лимита Обединена българска банка предоставя ограничено ОББ JEREMIE кредити (инвестиционни и оборотни с погасителен план).

 

Вид на кредитаИнвестиционенОборотен
Кредитополучателимикро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност на територията на България
Валута на кредиталева/евро
Размердо 1 875 000 евро (за предприятия в сектор шосеен транспорт до 937 500 евро)
ЛихваПреференциална на база БЛП лева/евро, SOFIBOR, EURIBOR плюс надбавка според оценката на риска
Такси*
  • Такса кандидастване - 0.15% от размера на искания кредит, мин. 30лв., макс.200лв.
  • Такса ангажимент - 50% от таксата според действаща тарифа на банката
  • Такса управление - 50% от таксата според действаща тарифа на банката
Срокдо 120 месеца (зависи от размера на кредита)до 36 месеца (зависи от размера на кредита)
Гратисен периоддо 12 месецадо 6 месеца
ПогасяванеПо договаряне 
ОбезпечениеВсички законово допустими обезпечения (ипотека, залог на ДМА и/или КМА, новопридобитите с кредита активи)
Такса за гарантиране по програматаБез такса

*всички останали такси съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ

Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия”, инициативата (JEREMIE), се осъществява посредством Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз посредством Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ОББ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз.

За JEREMIE

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива, инициирана от Европейската комисия (Генерална дирекция „Регионална политика“) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) имаща за цел подобряване на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия (МСП) в ЕС използваща структурните фондове за периода 2007 – 2013 г.

Инициативата JEREMIE е насочена към развитието и насърчаването на ролята на предприемачеството в рамките на ЕС, с цел изпълнението на целите на Лисабонската стратегия и предоставянето на по-големи ползи за МСП по структурните фондове на ЕС, като предлага алтернатива на традиционно използваните грантови инструменти. 

В България Холдинговият фонд по JEREMIE (ХФД) се финансира от Европейския фонд за регионално развитие заедно със съфинансиране в размер на 15% от държавния бюджет по линия на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”. В рамките на Оперативна програма (ОП “Конкурентоспособност”), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), е определило бюджет по Приоритетна ос 3, включително националното съфинансиране, в размер на 199 млн. евро за изпълнение на Инициативата JEREMIE, чиято основна цел е подобряване на достъпа до финансиране на МСП чрез различни инструменти на финансов инженеринг.

ОББ JEREMIE Резултати

Обединена българска банка е водещият посредник в България при предоставяне на JEREMIE кредити. 

От 2011 година до момента Банката е постигнала следните резултати:

  • над 900 предприятия, възползвали се от облекечените условия за финансиране, получили;
  • над 1000 кредита;
  • на стойност над 160 млн. лв. кредити;

Посредством ОББ JEREMIE кредитите, българските предприятия са се възползвали от:

  • средно 2% по-ниски лихви;
  • свободни обезпечения над 100 млн.лв.;
  • финансови ползи на стойност повече от 16 млн.лв. 

*всички данни са предварителни

Обединена българска банка превърна JEREMIE в достояние на българските предприятия посредством няколко мащабни информационни кампании.

Прикачени документи
Обратно към всички предложения