Мостови кредит по Оперативни програми на ЕС

Мостово кредитиране, в размер до одобрената безвъзмездна финансова помощ по съответната мярка в Оперативната програма, за срок до получаването й.

Условия на продукта

КредитополучателМСП, съгласно критериите на съответната Оперативна програма
ПредназначениеМостово кредитиране, в размер до одобрената безвъзмездна финансова помощ по съответната мярка в Оперативната програма, за срок до получаването й
ВалутаЛева или евро
ЛихваПо договаряне
РазмерМин. допустим размер 5 хил. лв.
Размерът на кредита е до размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ
УсвояванеНа траншове, съгласно сроковете на изпълнение на проекта
Срок на кредитаДо изплащане на безвъзмездната финансова помощ
Максимален срок – срокът за завършване на инвестициите по договора за безвъзмездна финансова помощ, увеличен с 6 месеца
Гратисен периодПо договаряне
ПогасяванеПо договаряне, получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита
ОбезпечениеЗалог на вземане на безвъзмездната финансова помощ
Допълнително условиеВ случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в Обединена българска банка
Обратно към всички предложения