Изберете сегмент

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

За земеделски стопани

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 23/10/2020 14:58:50

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.69040
1.68540
Курс купува
1.62140
1.62640
Фиксинг на БНБ
1.65454
Касов
Безкасов
Курс продава
2.20040
2.19540
Курс купува
2.12500
2.13000
Фиксинг на БНБ
2.16657
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86080
1.85580
Курс купува
1.78790
1.79290
Фиксинг на БНБ
1.82345
EN
Мини агро кредит

Мини агро кредит

Финансиране под формата на инвестиционни кредити и/или овърдрафти с бърза процедура за одобрение за земеделски производители и животновъди с минимум 2 г. опит и обработваеми площи над 300 дка.

Предимства

 • Бърза процедура на одобрение
 • Преференциални лихвени условия
 • По-големи възможности за финансиране

Условия

Кредитополучатели
 • Юридически и физически лица, регистрирани като земеделски производители и животновъди с годишен оборот до 1 млн. лева
 • Опит в земеделието - минимум две години
 • Обработваеми площи > 300 дка
Предназначение
 • Кредит за оборотни средства, под формата на Овърдрафт
 • Инвестиционен кредит, предназначен за:
  - Закупуване на земеделска земя
  - Закупуване на машини и оборудване
  - Строително-монтажни работи свързани с дейността
Валута  Лева/Евро
Лихва По договаряне
Такси Съгласно Тарифaта за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Минимален размер 10 000 лева
Максимален размер 500 000 лева общо за оборотен и инвестиционен кредит (като в това число за оборотни средства не повече от 200 000 лева)
Срок на погасяване
 • Овърдрафт – минимум 12 месеца, максимум 60 месеца
 • Инвестиционен кредит:
  - За закупуване на недвижим имот (земеделска земя), Строително-монтажни работи - до 120 месеца
  - За закупуване на движими активи - до 60 месеца
Изисквания за обезпечение
 • Дълготрайни материални активи и/или краткотрайни активи, имоти, вземания
 • Особен залог на вземане по сметки/ Залог по ЗДФО

 

Необходими документи

 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
 • Документ, удостоверяващ вписването на производителя в съответните регистри на Министерство на земеделието и храните
 • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Овърдрафт за микро предприятия

Посрещнете текущите нужди на своя бизнес сигурно и гъвкаво с автоматично усвояване и погасяване по разплащателна сметка.

Оборотен кредит на равни вноски

Кредит за оборотни средства за покриване на вашите всекидневни бизнес потребности, изплащан на равни месечни вноски по главница.