Инвестиционен кредит по Оперативни програми на ЕС

Дългосрочен кредит за финансиране на общите допустими разходи по проекта, кандидатстващ по съответната мярка.

Условия на продукта

Кредитополучател

МСП, съгласно критериите на съответната мярка в Оперативната програма

Предназначение

Дългосрочен инвестиционен кредит за изпълнение на проект по съответната мярка

Валута

Лева или евро

Лихва

По договаряне

Размер

Мин. размер на кредита – 5 000 лв.

Усвояване

На траншове, съгласно етапите и сроковете за изпълнение на проекта   

Срок на кредита

Макс. срок 10 г.

Гратисен период

По договаряне

Погасяване

По договаряне

Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита

Обезпечение

Залог и/или ипотека на дълготрайни активи, включително новопридобитите

Залог на бъдещо вземане – безвъзмездната помощ по програмата

Допълнително условие

В случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ

 

Обратно към всички предложения