Продукти за големи корпоративни клиенти

Структурно финансиране

Финансиране на мащабни проекти чрез използването на цялата палитра финансови продукти, предлагани от Банката, водещо до осъществяване на структурирано финансиране като подход и метод на кредитиране, основно приложимо при реализацията на важни инвестиционни проекти. В основата си структурното финансиране дава възможност за използване на комбинация от кредитни продукти и дългови инструменти, осъществяващи финансиране при по-дълги срокове и използване на специфични форми на обезпеченост (напр. гаранции от чуждестранни агенции за експортно застраховане/насърчаване).

Синдикирано финансиране

Организация на процесите при мащабно финансиране на български компании в случаи, когато общият размер на дълга надвишава "рисковия апетит" за финансиране на отделна финансова институция посредством участието на паралелни кредитори - местни и чуждестранни банки, които чрез участието си в банков синдикат предоставят синдикирано финансиране като форма на дългово финансиране.

Проектно финансиране

Проектното финансиране е решение за осигуряване на финансиране без регрес за компании в начален етап на развитие, които се самоиздържат и имат изгледи да се превърнат в успешни бизнес проекти в средносрочен план.

Обратно към всички предложения