Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 2
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 2
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до2 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 1 17 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 07/06/2023 17:00:24

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96100
1.96000
Курс купува
1.94800
1.94900
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.86300
1.86000
Курс купува
1.77900
1.78000
Фиксинг на БНБ
1.82498
Касов
Безкасов
Курс продава
2.33900
2.33400
Курс купува
2.21400
2.21800
Фиксинг на БНБ
2.27501
Касов
Безкасов
Курс продава
2.05600
2.05400
Курс купува
1.96200
1.96400
Фиксинг на БНБ
2.01549
EN
Гаранционна програма JEREMIE Търговско финансиране COVID–19

Гаранционна програма JEREMIE Търговско финансиране COVID–19

JEREMIE Търговско финансиране-COVID 19 е гаранционна програма на Европейския инвестиционен фонд за бизнес клиенти на ОББ. Тя частично обезпечава предоставяните от банката банкови гаранции, акредитиви, общи лимити за оборотни средства и издаване на банкови гаранции и/или акредитиви, кредити за оборотни средства, включително овърдрафти.

Предимства

 • Безплатна гаранция
 • Облекчени изисквания за обезпеченост
 • Преференциални лихвени условия
 • По-големи възможности за финансиране
 • Възможност за включване на новоразрешени кредити, подписани до 31.03.2023 год.
 • Дългогодишен опит на ОББ в работата с европейски програми

Условия

Кредитополучатели
 • Микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
 • Малки-междинни предприятия с персонал до 499 души
Предназначение
 • Оборотни кредити – срочни кредити, кредитни линии, овърдрафти
 • Банкови гаранции и акредитиви
 • Общи лимити
Максимален размер*
 • до 3 000 000 евро за МСП
 • до 1 875 000 евро за Малки-междинни предприятия
Валута Лева/Евро/Щатски долари
Гаранционно покритие до 80% от кредита
Такса за гаранция Безплатна
Недопустими кредити
 • Рефинансиране на над 30% от размера на сделката
 • Рефинансиране на кредити, гарантирани от друг инструмент на ЕИФ
 • Финансиране на европроекти
 • Финансиране на сделки в следните сектори, забранени съгласно Регламент (EC) № 1407/2013 на КОМИСИЯТА от 18 Декември 2013
Срок на погасяване от 12 до 60 месеца, но не по-късно от 30.11.2025 год.
Изисквания за обезпечение Не повече от 50% от кредита по дисконтирана стойност на обезпечението (без гаранция JEREMIE TF)

*Максималният размер на транзакции с гаранция JEREMIE TF е индикативен, при условие, че грантовата равностойност на очакваната и вече получената помощ по де минимис, включително тази по настоящия кредит, на кредитоискател и свързаните му лица НЕ надвишава 200 000 евро.

Транзакцията(ите) се ползва(т) с подкрепа в рамките на Гаранционен инструмент за търговско финансиране, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката на Република България във връзка с Програма „Възстановяване“ с национални средства, възстановени от изпълнението на операциите по Инициативата JEREMIE. 

 

 

Необходими документи

 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последните 2 години
 • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК
 • Декларация за свързаност с други лица по образец

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Бизнес кредити по програма InnovFin

InnovFin бизнес кредити са преференциално финансиране за иновативни микро, малки и средни компании (до 499 служители) чрез гаранционна схема.

COSME и COSME-COVID бизнес кредити

ОББ предлага кредити при облекчени условия за обезпечение, благодарение на гаранционния инструмент COSME - Европейска програма за конкурентоспособност на МСП.