Изберете сегмент

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

segment icon segment icon blue

За земеделски стопани

segment icon segment icon

За клиенти с годишен оборот до 1 млн. лева

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone
0700 117 17

Национална линия

mobile
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mobile icon
*6777

Дистанционно кандидатстване за кредитни продукти
(за абонати на мобилни оператори)

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 19/05/2022 17:45:13

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94860
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.89220
1.88920
Курс купува
1.81020
1.81320
Фиксинг на БНБ
1.85827
Касов
Безкасов
Курс продава
2.37550
2.37050
Курс купува
2.25050
2.25450
Фиксинг на БНБ
2.30836
Касов
Безкасов
Курс продава
1.94900
1.94400
Курс купува
1.86300
1.86800
Фиксинг на БНБ
1.90534
EN
Гарантирани кредити от ББР

Гарантирани кредити от ББР

Съвместна програма на ОББ и ББР в подкрепа на ликвидността на малки, средни и малки междинни предприятия, пострадали от извънредната ситуация от COVID-19. Тя е една от антикризисните мерки на Българското правителство за преодоляване на сериозните затруднения в икономиката в условията на епидемичната обстановка. Мярката е създадена и се изпълнява в съответствие с изискванията на Временната рамка за мерки за държавна помощ.

Предимства

 • Бърза процедура на одобрение
 • Кратки срокове за отпускане на кредита
 • Гаранционно покритие от 80%
 • Облекчени изисквания за обезпечение

Условия

Целева група
 • Малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
 • Малки междинни предприятия с до 499 души персонал (вкл.) и до 100 млн. евро сума на активите (вкл.) или до 86 млн. евро приходи от продажби включително.
Валута  лева/евро
Приложим режим на държавни помощи Въз основа на зададените прагове и условия в раздел 3.2 от "Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19".
Предназначение
 • Инвестиционни кредити
 • Оборотни кредити
 • Овърдрафти
 • Револвиращи кредитни линии
Валута лева/евро
Такси Съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Гаранционна такса Всеки кредитополучател заплаща гаранционна такса, която се начислява от ОББ и е дължима на ББР ЕАД за предоставяната от ББР ЕАД гаранция.
Размер Максималният размер на кредита на ниво група свързани лица е 3 млн. лв.
Срок
 •  до 72 месеца за инвестиционни кредити
 • до 60 месеца за револвиращи кредити
 • 36 месеца за оборотни кредити с погасителен план

Не по-късно от 30.06.2028 г.

Процент на покритие на гаранцията от ББР  80%

Необходими документи

 • Искане за кредит и декларация за свързаност (по образец на банката)
 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
 • Копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Декларация за свързаност с други лица

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.