Стандартни бизнес кредити

Условия на продукта

ВалутаЛева, евро или щатски долари
Кредитополучатели
  • фирми
  • земеделски производители
  • свободни професии
Цел на кредита
  • за оборотни средства - оборотен срочен кредит, кредитна линия, овърдрафт
  • за инвестиции - инвестиционен кредит
Срок на кредита
  • до 10 години за инвестиционни кредити
  • до 3 години за оборотни средства
ПогасяванеПо договаряне
ЛихваПо договаряне, според оценката на риска
ОбезпечениеНедвижим имот, машини, транспортни средства, стоки, вземания, парични средства
Обратно към всички предложения