Банкова гаранция за транспортни фирми пред АЕБТРИ*

Условия на продукта

Цел на продукта:

Продуктът гарантира задълженията на превозвачи с редовен лиценз за извършване на международен превоз пред АЕБТРИ до размера на гаранцията и заплащане на дължими от превозвача митнически сборове и други държавни вземания, възникнали при допуснато от него нарушение или нередовност при извършване на транзитна операция под покритието на карнет ТИР.

Целева група:

превозвачи с редовен лиценз за извършване на международен превоз;

Бенефициент:

АЕБТРИ - Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата;

Размер на кредита:

от 3 000 USD  до 50 000 EUR или тяхната равностойност в щатски долари или лева;

Валута:

Лева, евро, щатски долари

Срок на валидност на гаранцията:

  • 27 месеца от датата на влизане в сила на гаранцията, отразена в договора за банкова гаранция;
  • след изтичане на първите 12 месеца, срокът на банковата гаранция се удължава с още 12 месеца, така че същата да бъде със срок на валидност 27 месеца;

    Обезпечение по банковата гаранция:
  • Застраховка “Финансови загуби при реализация на условно бъдещо вземане” в ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане”, която покрива отговорността на фирмата – превозвач за обезпечаване на издадената от Банката гаранция;
  • 3апис на заповед, издаден от кредитополучателя и авалиран от съдружниците като физически лица

 

* Повече информация за продукта можете да получите от нашите мениджъри „Връзки с МСП“ в клоновата мрежа на банката. Как да се свържете с тях – попитайте в обслужващия Ви клон.

Обратно към всички предложения