Финансиране чрез емитиране на ценни книжа

Обща информация

Финансирането чрез емитиране на акции и облигации, както и регистрирането на корпоративни ценни книжа за търговия на Българска фондова борса – София АД, осигуряват на дружествата значителни предимства.

Възможност за привличане на паричен ресурс

Като алтернатива на финансирането чрез банкови кредити, фондовият пазар се явява основен източник за набиране на финансов ресурс. Българските дружества имат възможност за набиране на капитал от български и чуждестранни институционални и портфейлни инвеститори.

Повишена атрактивност и популярност на дружеството

Емитирането на ценни книжа повишава атрактивността на дружеството, неговия статус и популярността му сред възможно най-широка инвеститорска среда и осигурява достъп на дружеството до нови източници на финансиране.

Постигане на рекламен ефект

Името, продуктите и услугите на дружеството, емитирало ценни книжа, придобиват много по-широка известност сред публиката и предизвикват засилен инвеститорски интерес. Рекламният ефект се увеличава и в резултат на разпространяваната всекидневно информация за търговията на компаниите, регистрирани на борсата.

Публичност и прозрачност

Публичността е предпоставка за поддържане и подобряване на финансовата отчетност и на по-ефективно корпоративно управление.

Финансиране чрез дялови ценни книжа

Обединена българска банка АД предлага следните услуги при финансиране чрез предлагане на дялови ценни книжа:

 • финансово консултиране и инвестиционно посредничество при първични и вторични публични предлагания на дялови инструменти и увеличения на капитал;
 • инвестиционно посредничество при регистриране на дялови инструменти за търговия на регулиран пазар (Българска фондова борса - София АД);
 • инвестиционно посредничество при осъществяване на търгови предложения и обратни изкупувания на акции.

Предлаганите услуги обхващат цялостния процес на финансиране чрез предлагане на дялови ценни книжа:

 • проучване на пазара и консултация при стуктурирането на емисията ценни книжа;
 • формулиране на стратегия на предлагането;
 • анализ и оценка на компаниятa;
 • изготвянето на Проспект/ Информационен меморандум на емисията;
 • взаимодействие с регулаторните органи (Комисия за финансов надзор);
 • взаимодействие с институциите на капиталовия пазар (Българска фондова борса - София АД и Централен депозитар АД);
 • маркетиране и пласиране на емисията;
 • регистрация на ценните книжа в Централен депозитар АД;
 • регистрация на ценните книжа и на дружеството в Комисията за финансов надзор;
 • регистрация на ценните книжа за търговия на Българска фондова борса - София АД.

Финансиране чрез дългови ценни книжа

Обединена българска банка АД предлага следните услуги при финансиране чрез предлагане на дългови ценни книжа:

 • структуриране и менажиране на корпоративни облигационни емисии при частно и публично предлагане;
 • регистрация на дългови инструменти за търговия на Българска фондова борса – София АД.
Предлаганите услуги обхващат цялостния процес на финансиране чрез предлагане на корпоративни дългови ценни книжа:
 • проучване на пазара и консултация при стуктурирането на облигационната емисия - вид и обем на емисията, размер и периодичност на плащанията;
 • изготвяне на Информационен меморандум/ Проспект на емисията;
 • преговори с потенциални институционални инвеститори;
 • откриване на набирателна сметка при ОББ АД;
 • пласиране на емисията;
 • регистрация на ценните книжа в Централен депозитар АД;
 • регистрация на ценните книжа и на дружеството в Комисията за финансов надзор;
 • регистрация на ценните книжа за търговия на Българска фондова борса - София АД.

Емисии акции, менажирани от ОББ АД

ПриватизацияИндустрия ОББСтойност
Булгартабак холдинг АДЦигаренаКонсултант, БрокерEUR 40.55 млн (КИ 79 млн.)
ДЗИ АДЗастрахованеКонсултант, БрокерEUR 23.56 млн (КИ 46 млн)
Проучване и добив на нефт и газ АДПетролни продукти EUR 16.24 млн.
Булстрад АДЗастрахованеКонсултант, БрокерEUR 2.92 млн
БТК АДТелекомуникацииКонсултант, БрокерEUR 323.47 млн
IPOИндустрия ОББСтойност
Свилоза АДХартия и ЦелулозаКонсултант, Инвестиционен посредникBGN 25 млн.
Корпоративна Търговска Банка АДБанки-ФинансиКонсултант, БрокерBGN 58.5 млн.
Енемона АДХолдингКо-МениджърBGN 33.6 млн.
Меком АДМесопреработкаКонсултант, Водещ мениджърBGN 5.2 млн.
Агрия Груп АДХолдингКонсултант, Инвестиционен посредникBGN 15.4 млн.
Железопътна Инфраструктура - Холдингово Дружество АДХолдингКонсултант, Водещ мениджърBGN 12.6 млн.
Алфа Ууд България АДДървопреработкаКонсултант, Инвестиционен посредникBGN 12.1 млн.

Емисии облигации, менажирани от ОББ АД

ГодинаЕмитентИндустрияОББНоминал
2003Каолин АДПромишлен добивКо-МениджърEUR 5 млн
2004Юнионбанк АДБанки-ФинансиКо-МениджърEUR 10 млн
2005Интерлийз Ауто АДЛизингВодещ мениджърEUR 3 млн
2005Софарма АДФармацияВодещ мениджърEUR 5 млн
2005ТЦ-ИМЕ АДНедвижими имотиКо-МениджърEUR 12 млн
2005ФеърПлей Интернешънъл АДНедвижими имотиВодещ мениджърEUR 6.5 млн
2006Балканстрой АДСтроителство/ Недвижими имотиВодещ мениджърEUR 5 млн
2006Фарин ЕАДСелско стопаствоВодещ мениджърEUR 5 млн
2006БЛ Лизинг АДЛизингВодещ мениджърEUR 3 млн
2006Енемона АДСтроителствоВодещ мениджърEUR 6 млн
2006Ерато Холдинг АДПромишленостВодещ мениджърEUR 4.5 млн
2006Алма Тур БГТуризъмВодещ мениджърEUR 5 млн
2006Никром Тръбна Мебел АДПромишленостВодещ мениджърEUR 6 млн
2007Кристера АДСелско стопаствоВодещ мениджърEUR 4.5 млн
2007Евролийз Ауто АДЛизингВодещ мениджърEUR 5 млн
2007ФеърПлей Аграрен ФондСелско стопаствоВодещ мениджърEUR 5 млн
2007БЛ Лизинг АД
/втора емисия/
ЛизингВодещ мениджърEUR 3 млн
2007Евролийз Ауто AD /втора емисия/ЛизингВодещ мениджърEUR 5 млн
2008Хлебни изделия - Подуяне АДХранително-вкусова промишленостКо-МениджърEUR 6 млн
2008Хипокредит АДФинансови услугиВодещ мениджърEUR 10 млн
2008Алианц Лизинг-България АДЛизингКо-МениджърEUR 10 млн
2009Община ПазарджикОбщинаВодещ мениджърEUR 7.5 млн
Обратно към всички предложения