Довереник на облигационерите

Обща информация

Обединена българска банка е водеща институция с дългогодишен опит в изпълнението на функцията Довереник на облигационерите.

Като довереник на облигационерите ОББ АД извършва следните дейности:

  • регулярен анализ на финансовото състояние, оценка на платежоспособността и ликвидността на емитентите на облигации, регулярна проверка на обезпечението по емисиите;
  • изготвяне на регулярни доклади за изпълнение на задълженията на емитентите по емисиите;
  • своевременно информиране на облигационерите и предприемане на необходимите действия за защита на правата и интересите им при неизпълнение на задължения от емитентите;
  • организиране на и участие в общи събрания на облигационерите.

Облигационни емисии, по които ОББ АД изпълнява фукцията Довереник на облигационерите

ГодинаNo.ЕмитентТърговия на БФБСтатус
20031ПЕТРОЛ АДДаПадежирала
2004    2СИ БАНК АДДаПадежирала
3БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯДаПадежирала
4ОБЩИНА ДОБРИЧДаПадежирала
5ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АДДаПадежирала
6ЕТРОПАЛ АД Падежирала
2005       7КАПИТАЛ ДИРЕКТ - 1 АДСИЦ Падежирала
8БМ ЛИЗИНГ АДДаПадежирала
9ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД Падежирала
10СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АДНеПадежирала
11ОБЩИНА ПОПОВОНеПадежирала
12ХИПОКРЕДИТ АДДаПадежирала
13ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АДДаПадежирала
14ЕНЕМОНА АДДаПадежирала
2006          15ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИДаПадежирала
16АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АДДаПадежирала
17БРОСС ХОЛДИНГ АДДаПредсрочно изискуема
18ДАМЯНИЦА АДНеПадежирала
19ЕТАП-АДРЕСС АДДаПадежирала
20ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦДаПадежирала
21Б.Л.ЛИЗИНГ АДДаПадежирала
22АЛМА ТУР БГ АДДаПадежирала
23ФАРИН АДДаПредсрочно изискуема
24ЕРАТО ХОЛДИНГ АДНеПредсрочно изискуема
25НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ АДДаПредсрочно изискуема
2007       26ЗЛАТНА ТРАКИЯ АДНеПредсрочно изискуема
27МЕТИЗИ АДДаПадежирала
28КРИСТЕРА АДДаПадежирала
29БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНУМ ГРУП АДДаПадежирала
30ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ШАБЛА ЕАДНеПредсрочно изискуема
31ЕВРОЛИЙЗ АУТО АДДаПадежирала
32ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АДДаПадежирала
33АРКУС АДДаПадежирала
2008     34АЛУ ПЛАСТ ЕАДДаПредсрочно изискуема
35АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АДДаПадежирала
36АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АДДаПадежирала
37ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ АДДаПредсрочно изискуема
38ХИПОКРЕДИТ АДДаАктивна
39ТИ БИ АЙ КРЕДИТ АДДаПадежирала
2009   40И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦДаПадежирала
41АЛЕН МАК АДДаПредсрочно изискуема
42ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НеПадежирала
43ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА /ТЦ-ИМЕ/ АДДаПредсрочно изискуема
2010  44ОБЩИНА ВАРНАНеАктивна
45ОБЩИНА ШУМЕННеАктивна
46АРКУС АДДаПадежирала
201147ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛНеПадежирала
201548МИКРОКРЕДИТ АДНеПадежирала
201649ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАДДаПадежирала
201750МИКРОКРЕДИТ АДНеАктивна

 

Обратно към всички предложения