СИБАНК Онлайн*

СИБАНК Онлайн Ви осигурява достъп до Вашите средства от всяка точка на света. Така удобно и бързо извършвате операции, получавате справки по банкови сметки и карти, плащате данъци, битови сметки и др.

Описание

Предимства за Вас

СИБАНК Онлайн – Бързо, лесно и сигурно интернет банкиране! Достъп до средствата по Вашите сметки 24/7.

 • Възможност за онлайн регистрация;
 • Висока степен на защита с токън устройство;
 • Потребителски ориентиран интерфейс;
 • Възможност за повече от една регистрация с едно потребителско име, парола и токън;
 • Възможност за активиране и управление на услуги без посещение в офис на банката;
 • 24/7 съдействие за всякакви въпроси от експертите от Контактния ни център

Описание на продукта

Какви са услугите, които можете да използвате след активиране на СИБАНК Онлайн?

 • Информация по сметки, депозити, кредити, карти и операциите по тях

 • Преводи:
  • от собствени сметки
  • превод към други бенефициенти
  • покупко-продажба на валута
  • плащания към бюджета
  • директен дебит
  • масови плащания
 • Активиране и управление на продукти онлайн:
  • разкриване на сметки и депозити
  • абонамент за електронни известия
  • заявка за нова карта
  • блокиране и отблокиране на карта
  • заявка за преиздаване на ПИН
 • Заявка за теглене на каса и договаряне на курс.

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Сигурност

Препоръки за сигурност

Допълнителна сигурност за защита на Вашите интереси, която зависи изцяло от Вашите действия, можете да постигнете, като спазвате посочените по-долу съвети:

I. Защитете своите потребителски идентификатори:

 • При първи вход в СИБАНК ОНЛАЙН, сменете Вашата първоначална парола и потребителско име;
 • Използвайте пароли с дължина минимум 8 символа, задължително малки и големи букви и цифри;
 • Периодично (напр.веднъж месечно) променяйте своята парола.
 • Не разкривайте на никого и под никакъв предлог потребителското си име, парола за достъп до СИБАНК ОНЛАЙН или ПИН на Токън / КЕП. Представители на СИБАНК никога не биха поискали под каквато и да е форма (ел. поща, препратка/хипервръзка, по телефон и т.н.) вашата парола или ПИН;
 • Избягвайте използването на потребителско име, пароли и/или ПИН кодове, които често използвате за други сайтове и/или социални мрежи;
 • Избягвайте използването на персонални данни във Вашите пароли и/или ПИН кодове, които са общодостъпни в интернет и са лесни за отгатване;
 • Не съхранявайте на материален носител или незащиено надеждно в електронен формат потребителското си име, парола или ПИН кодове;
 • Не използвайте опциите за запаметяване на потребителско име/парола в браузъра дори на личен компютър;

II. Защитете своя компютър и браузър:

 • За достъп до СИБАНК ОНЛАЙН използвайте компютър, който е под Ваш контрол и избягвайте употреба  на  компютър на  публично  място,  за  който  имате  съмнения  в сигурността на интернет връзката.
 • Избягвайте или бъдете много внимателни при използването на публични wi-fi мрежи.
 • Препоръчваме използването на така наречените сигурни браузъри–safe/secure browser. Те имат по-голяма защита за сигурност и по-високи нива на поверителност. 
 • Използвайте антивирусни програми на компютъра, от който достъпвате СИБАНК ОНЛАЙН и следете за тяхното редовно обновяване и регулярното сканиране на компютъра си.
 • Използвайте актуална версия на персонален или корпоративен Firewall. Тази програма за сигурност, особено по време на връзка с Интернет, предотвратява нежелани входящи и изходящи връзки с Вашия персонален компютър/компютърна мрежа.
 • Обновявайте  редовно  вашата операционна  система и  браузър,  по  този  начин се неутрализират потенциални заплахи, които биха могли да доведат до компрометиране на Вашите данни.
 • Препоръчваме  Ви  да  използвате  анти-спайуеър  софтуер.  Спайуеър  представляват компютърни  програми,  които  следят  потребителските  действия,  записват  въведена  от потребителя информация и я предават на злонамерени лица. Могат да бъдат инсталирани на Вашия  компютър  от  злонамерено  създаден  софтуер,  уебсайт  или  имейл.  Съществуват комбинирани решения антивирусни /анти-спайуеър/ firewall решения. Препоръчително е използваното решение да бъде поддържано от специалист.


III. Спазвайте следните препоръки при използване на СИБАНК ОНЛАЙН:

 • Препоръчително е да използвате СИБАНК ОНЛАЙН в защитен ("поверителен") режим на браузъра -InPrivate Browsing.
 • При вход в СИБАНК ОНЛАЙН се уверете в легитимността на страницата и наличието на следните характеристики, указващи защитена връзка.
  • адресът да започва с https
  • зелен "адрес бар"
  • наличие на символа на катинар на браузъра
  • верификация за сертификата от GlobalSign
 • За достъп до СИБАНК ОНЛАЙН не използвайте съмнителни препратки от други сайтове или и-мейли от несигурни податели;
 • Не оставяйте без надзор Вашия компютър с активна сесия в СИБАНК ОНЛАЙН;
 • Не оставяйте без надзор Вашия КЕП или токън;
 • Използвайте "Изход" за прекъсване на сесията със СИБАНК ОНЛАЙН. Това прави Вашата сесия незабавно невалидна;
 • След приключване на работа в СИБАНК ОНЛАЙН, препоръчваме да извадите Вашия КЕП от USB порта на компютъра и да го съхранявате на сигурно място;
 • Използвайте отделен компютър само за достъп до системи за онлайн банкиране, а не за сърфиране в Интернет;
 • При  промяна  на  упълномощените  лица  за  достъп  или  изтичане  на  пълномощни, моля уведомете банката незабавно;
 • Периодично проверявайте движенията по Вашите сметки.
 • Активирайте услугата "Електронни известия“ за изходящи преводи.


IV. Следете за следните симптоми за „заразен“ със зловреден код компютър:

 • Компютърът Ви работи необичайно бавно, често се рестартира или се блокира;
 • Получавате необичайни грешки;
 • Не можете да отваряте определени уеб страници;
 • Не можете да стартирате Task Manager;
 • При работа в интернет се отварят изскачащи прозорци;
 • Антивирусният Ви софтуер е изтрит, спрян или не се актуализира.


V. Защитете мобилното си устройство

Смартфоните  на  практика  са  миникомпютри,  които  могат  да  се  използват  също  и  за телефонни обаждания. Затова те също изискват предприемане на защитни мерки:

 • Инсталирайте антивирусен софтуер и редовно го актуализирайте;
 • Изтегляйте приложения само от официални магазини за приложения (например Apple Store, Google Play Store). В противен случай рискувате да инсталирате в смартфона си зловредни приложения;
 • Редовно обновявайте операционната си система;
 • Защитете Вашия телефон с парола или пръстов отпечатък;
 • Криптирайте своя телефон и външна памет (SD карта);
 • Никога  не  отключвайте  операционната  система  на  Вашия  смартфон  (напр.  чрез jailbreak, rooting), тъй като това Ви излага на повече рискове;
 • Избягвайте или бъдете много внимателни при използването на публични wi-fi мрежи;


VI.Заплахи в интернет

 • Кражба на идентичност
  Измамникът се сдобива с лични данни като например дата на раждане, детайли за банкови сметки и др., с цел да се представи за друго лице и да извърши криминални действия от името на жертвата (кандидатстване за кредит, закупуване на стоки и услуги и др.).
  Това може да се извърши чрез устройство, прикрепено към Вашия компютър, или чрез софтуер.
  Инсталирането на антивирусна програма и „защитна стена” (firewall) могат да спомогнат за отстраняване на подобен вреден софтуер.
 • Фишинг (Phishing)
  Фишингът (fishing) представлява измама, която подканва потребителите на компютри и други устройства, свързани в интернет, да разкрият своя лична или финансова информация  в  имейл  съобщение  или  уеб  сайт.  Потребителят  бива  насочен  към
  измамен уеб сайт, където се изисква предоставяне на лични данни. Въведената информация се използва за кражба на самоличност или неоторизиран достъп до интернет банкирането.
 • Вирус
  Вирусите могат да се разпространяват чрез информационни носители като дискове, CD, DVD, USB, чрез електронна поща или чрез  възползване от бъгове в управляващите програми за мрежова комуникация. Вируси, атакуващи мобилни телефони, могат да се разпространяват чрез SMS съобщения. Някои вируси унищожават съхранената в компютъра информация. Други вируси търсят специфична информация, записана в компютъра (например пароли за достъп или номера на кредитни карти) и незабелязано я изпращат на предварително указан получател в Интернет.
  Една от най-разпространените разкрити измами, свързани с интернет банкирането, е чрез вирус, който атакува браузерите на клиента. След въвеждане на  потребителско  име  и парола,  при опит за вход, се визуализира съобщение за обработване на информацията, последвано от стандартно съобщение за грешка.
  В никакъв случай не опитвайте да въведете повторно Вашите детайли за вход  в  интернет  банкирането  от  същия  компютър  и  незабавно  се  свържете  с обслужващата ви банка. След определен брой опити за вход в системата може да се
  появи  съобщение  за  профилактика,  което  да  закрива  полето  за  въвеждане  на потребителско име и парола и през това време хакерът да е получил достъп до Вашето интернет банкиране.
 • Криптовируси (Ransomware)
  Криптовирусите  (Ransomware) са вируси,  които  спадат  към  групата  на троянските коне, или така наречените RANSOMEWARE, тоест искащи откуп. Срещат  се  голям  брой  подобни,  зловредни  софтуери  с  най-различни разновидности. Те могат да се инсталират незабележимо (в зависимост от приложените  настройки  за  сигурност  или  липсата  им)  и  за  минути  са  в състояние  да  криптират  огромно  количество  лични  файлове.  В  края  на процеса, на екрана на работния плот се появява съобщение, което гласи че работната  Ви  станция  е  поразена  от  вирус  и  всичките  документи  са криптирани.  За  да  получите  парола  за  декриптиране,  трябва  да  платите съответен откуп. Разбира се, няма гаранция, че документите ще се поправят, дори и откупът да бъде платен. Всички  експерти  по  кибер  сигурност  апелират  такива  откупи  да  не  бъдат изплащани, защото в по-голямата част от случаите на заразяване с криптиращи вируси, дори след плащане на откуп, файловете не се възстановяват.

  Троянски кон е злонамерена компютърна програма, която може да причини изтриване на съдържание от твърдия диск, кражба на поверителни данни (пароли, информация за банкови сметки и кредитни карти) и др. За да се защитите, никога не отваряйте приложения към електронните писма, които не сте  очаквали  да  получите  особено  ако  подателят  е  неизвестен  и  винаги
  използвайте антивирусна програма за проверка на файловете преди тяхното отваряне.
 • Social engineering-атаки
  Внимавайте  за social   engineering-атаки. Social   engineering-атаките  представляват практиката  за  получаване  на  конфиденциална  информация,  чрез  използване  на методите за манипулация на легитимни потребители, като най-често за целта се използва електронна поща или телефон. При  съмнения  за  неоторизиран  достъп  до  Вашето интернет  банкиране,  моля незабавно да се свържете с нас на:
  • *4554 за всички български мобилни оператори – Мтел, Теленор и Виваком (обажданията  ще  се  таксуват  като  разговори  в  мобилната  мрежа  според тарифния им план)
  • 0700 1 4554 (на цената на селищен разговор).
  • 00359 700 1 4554 / +359 700 1 4554 за връзка от чужбина.
  • Можете  да се свържете с нас и със съобщение свободен формат

 

* Повече информация за продукта можете да получите в обслужващия Ви клон.

Обратно към всички предложения