Дългови пазари

Чрез ОББ може да търгувате български и чуждестранни държавни ценни книжа и корпоративни облигации.

Обща информация

Вътрешен пазар ДЦК

ОББ АД е първичен дилър на български държавни ценни книжа и предлага на своите клиенти посредничество за участие в аукционите, организирани от БНБ, за придобиване на ДЦК чрез състезателни и несъстезателни поръчки от името и за сметка на клиента.

Дирекция "Пазари и инвестиционно банкиране" е активен участник на вторичния пазар на ДЦК. Клиентите на банката могат във всеки един момент да получат актуални котировки "купува" и "продава" по цялата крива на доходност на български държавен дълг.

Международни пазари

ОББ АД предлага пълен достъп за търговия на международните дългови пазари. Съобразно инвестиционните цели и рисков апетит, нашите клиенти имат възможност да търгуват с всички видове облигации без ограничение на географски региони и кредитен рейтинг.

 

Държавни ценни книжа

Актуална информация за сделки с български държавни ценни книжа (ДЦК)
Депозитарни услуги
  • За корпоративни клиенти Обединена българска банка предлага водене и обслужване на регистри за съхранение на български и чуждестранни дългови книжа. Повече информация можете да получите тук.

Свържете се с нас

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Пазари" на Обединена българска банка АД на:
  • Тел: 02 8112436, 02 8112421 и 02 8112441.
  • E-mail: markets@ubb.bg
Други предложения
Брокерски услуги

Брокерски услуги

Търговия с акции, облигации и компенсаторни инструменти на БФБ-София АД, възможност за on-line търговия посредством платформата за интернет търговия U-Broker и посредничество при търговия с акции и облигации на дружества на извънборсов пазар (ОТC). Научете повече
Директива относно пазарите на финансови инструменти

Директива относно пазарите на финансови инструменти

Защита на инвеститорите във финансови инструменти и хармонизиране на правилата за работа на финансовите пазари в ЕС. Научете повече
Обратно към всички предложения