Cash Management сметка

Обща информация

Cash Management Сметка представлява овърнайт депозит със срочност в лева и валута.
Това е депозит със срочност от края на работния ден до 09:00 часа на следващия работен ден.

Предимства

 

  • Получавате по-висока доходност в сравнение с лихвите по разплащателна сметка
  • Автоматична обработка

Условия

Минимално салдо: 100 хил. лева, евро и щатски долари.
Лихвен процент, обвързан с пазарен индекс, отразяващ нивата на овърнайт депозити на местния и международен пазар:
  • за депозити в български лева, индексът е SOFIBOR;
  • за депозити в евро, индексът е EONIA;
  • за депозити в щатски долари, индексът е Fed Funds;
 

Свържете се с нас

За повече информация ни се обадете на 028112442, 028112439, 028112445, 028112449 и 028112440 или се свържете с нас на mays_k@ubb.bg, krasteva_b@ubb.bg, stefanov_va@ubb.bg.

Обратно към всички предложения