Пазари и инвестиционно банкиране

Депозити

Договаряне на преферeнциален режим за традиционни и нови разлащателни и депозитни услуги, както и депозит "на виждане". Научете повече

Cash Management сметка

Без допълнително заплащане получавате всички предимства на разплащателна сметка за възможно най-удобно управление на паричните Ви средства и нужната ликвидност. Научете повече

Дългови пазари

Чрез ОББ може да търгувате български и чуждестранни държавни ценни книжа и корпоративни облигации. Научете повече

Платформа за валутна търговия

Вижте нашата платформа за валутна търговия, която Ви дава достъп до валутния пазар в реално време и сключване на сделки по електронен път. Научете повече

Деривати и други финансови инструменти

С нас можете да сключите Валутен суап, Валутен форуърд, Други дериватни и структурни продукти. Научете повече

FX спот търговия

Възможности за преференциален валутен курс за сделки с левова равностойност над 10 000 BGN. Научете повече
Моля, изчакайте