Изберете сегмент

За компании с годишен оборот до 1
млн. лева

За компании с годишен оборот над 1
млн. лева

За земеделски стопани

Брой служители:

Област:

-------------------------Избрани:

Сектор на дейност:

KBC logo
arrow
contacts icon contacts icon

Връзка с нас

Връзка с нас

phone icon
0700 117 17

Национална линия

mobile icon
*7171

Кратък номер за абонати на мобилни оператори

international phone icon
+3592 483 1717

За връзка от чужбина

mail icon
Изпратете запитване

чрез контактната ни форма

locations widget icon locations widget icon

Клонове и банкомати

Клонове и банкомати

Изберете най-удобния клон или банкомат

Онлайн/Мобайл Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

Онлайн/Мобайл

tariffs widget icon tariffs widget icon

Тарифи и общи условия

rates widget icon rates widget icon

Курсове

Валутни курсове

към 24/11/2020 17:00:11

Касов
Безкасов
Курс продава
1.96000
1.95900
Курс купува
1.94850
1.95000
Фиксинг на БНБ
1.95583
Касов
Безкасов
Курс продава
1.68675
1.68375
Курс купува
1.60475
1.60775
Фиксинг на БНБ
1.64840
Касов
Безкасов
Курс продава
2.26090
2.25590
Курс купува
2.13590
2.13990
Фиксинг на БНБ
2.19727
Касов
Безкасов
Курс продава
1.84816
1.84316
Курс купува
1.76216
1.76716
Фиксинг на БНБ
1.80544
EN
Оборотен кредит и овърдрафт

Оборотен кредит и овърдрафт

Краткосрочни кредити с фиксиран срок и размер за обезпечаване на текущите финансови нужди от оборотни средства на вашия бизнес.

Предимства

 • Директно усвоявате и погасявате използвания лимит по разплащателната си сметка
 • Всеки месец плащате лихва само по използваната част от овърдрафта
 • Облекчени изисквания за обезпеченост при използване на гаранционни инструменти
 • Без необходимост от представяне на разходо-оправдателни документи за усвояване на сумите

Условия

Кредитополучатели

Юридически лица

Земеделски производители

Валута Лева / евро / щатски долари
Срок 12 месеца с опция за револвиране до 5 години
Такса Според тарифите за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ
Подновяване Ежегодно, с опция за автоматично револвиране.
Начин на погасяване 
 • Намаляващи лимити

 • Еднократно плащане на датата на падеж

 • Месечни вноски – при стандартен оборотен кредит
Изисквания за обезпечение  
 • Гаранция по програма COSME
 • Движими активи
 • Ипотека на недвижим имот
 • Парични средства, вземания
 • Особен залог на вземанията по сметки

Необходими документи

 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
 • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Декларация за свързаност с други лица по образец

Изпратете запитване

Подайте своята заявка онлайн още сега и получете обратна връзка от експерт на ОББ.

Изпратете запитване

Видеосреща с консултант

Ако желаете да се консултирате с наш експерт относно финансовите продукти или услуги на ОББ, моля последвайте линка.

Вижте също

Бизнес кредитни карти MasterCard Business

Бизнес кредитните карти MasterCard Business и MasterCard Business World от ОББ ви осигуряват надежден и удобен достъп до парични средства.

COSME и COSME-COVID бизнес кредити

ОББ предлага кредити при облекчени условия за обезпечение, благодарение на гаранционния инструмент COSME - Европейска програма за конкурентоспособност на МСП.

Валутна търговия

Можете да реализирате валутни сделки с над 140 валутни двойки в 13 валути, за които ОББ има котировка.