Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Нашите принципи

Ние – служителите на Обединена Българска Банка, сме част от  една съвременна финансова група – Националната банка на Гърция, с над 160 години успешна дейност. 

Нашето кредо:
 
Правим правилните неща професионално
 
Нашата мисия:
 
Да развием човешкия капитал като устойчиво конкурентно предимство на ОББ
 
Нашата визия:
 
В ОББ работим в добре организирана, динамична и дружелюбна мултикултурна среда, създаваща атмосфера за постигане на общите цели на банката. При нас идеите и мнението на всеки наш колега са от значение. Личната инициатива на всеки един се цени и стимулира. Непрекъснатото развитие, мотивиране и прилагане на професионалните знания и умения на персонала ни осигуряват лидерска позиция в банковия сектор.
 
Всеки има подкрепа в процеса на непрекъснато учене и подобрение на работата и има ясна перспектива за професионалното си развитие.