Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Център за обслужване на клиенти

Вече няма нужда да чакате на опашка, за да бъдете обслужен!

Обадете се на телефон 0700 117 17, за да зададете Вашите въпроси или да направите транзакция.
 
Как да получите информацията или съдействие по телефона?
 1. Наберете 0700 117 17
 2. Изслушайте въвеждащото съобщение
 3. Изберете един от следните основни бутони
 • Натиснете основен бутон 0 – за изгубена или открадната карта
 • Натиснете основен бутон 1 – ако сте бизнес клиент на ОББ
 • Натиснете основен бутон 2 – ако сте клиент – физическо лице на ОББ
 • Натиснете основен бутон 3 – за обслужване на клиенти на английски език
В случай, че сте натиснали основен бутон 0 – за изгубена или открадната карта Въвеждате Вашето ЕГН и натискате бутона диез (#), свързвате се с оператор, на който да съобщите за вида на изгубената от Вас карта.
 
В случай, че сте натиснали основен бутон 1 – за обслужване на бизнес клиенти на ОББ, можете да изберете една от следните възможности
 
Бутон 1, ако сте бизнес клиент на Електронно банкиране Обаждането ви се насочва към специалистите от отдел Електронно банкиране, където можете да зададете Вашите въпроси и да получите помощ при възникнали проблеми.
 
Бутон 2, за да се свържете с оператор в Картов център. След като натиснете този бутон имате още три възможности
 
Бутон 1 - Ако сте клиент с карта на ОББ, след необходимата идентификация, можете да получите необходимата информация
Бутон 2 – Ако сте търговец с ПОС терминал на ОББ, моля натиснете 2   
Бутон 3 - За други случаи, моля натиснете 3
 
 
В случай, че сте натиснали основен бутон 2 – за обслужване на физически лица, можете да изберете една от следните възможности
 
Бутон 1 – Ако сте клиент на ОББ с карта, кредит, депозит или сметка
 
Вие сте клиент на банката и се нуждаете от детайлна информация за ползвани от Вас продукти. След натискане на бутона 1 е необходимо да въведете Вашето ЕГН и да натиснете бутона диез (#), след което ще бъдете прехвърлени на оператор, който ще Ви зададе въпроси за идентификация от Вашата клиентска регистрация и ще Ви обслужи.
За кредитни и дебитни карти Вие може да получите информация за:
 • последните шест /6/ извлечение по вашата кредитна карта
 • транзакции с вашата карта
 • статус на картовата пластика
 • процедура за оспорвани транзакции
 • процедура при задържани карти
 • процедура при блокирани карти, в зависимост от причината
 • процедура при изпадане в просрочие
 • избрания от Вас начин и сметка за погасяване по кредитна карта
 • статус на подадена молба за издаване на кредитна карта
 • дата, на която ще бъде готова новата Ви карта
Също така Вие можете да:
 • промените начина на плащане по Вашата кредитна карта
 • промените сметката, от която плащате месечната вноска по Вашата кредитна карта
 • промените адреса, на който получавате месечното Ви извлечение
 • промените клона за получаване на Вашата карта
 • промените номер, на който получавате sms известия
 • промените бонус телефон за Globul UBB MasterCard 
 • подадете заявка за нов ПИН
 • подадете молба за нова картова пластика
За ползвани от Вас кредити може да получите информация за:
 • статус на подадената от Вас молба за кредит
 • размер на месечната вноска
 • датата за погасяване
 • остатък по кредита
За ползвани от Вас сметки или депозитни продукти в ОББ можете да получите информация за:
 • салдо
 • начислена лихва
 • дата на падеж
 • извършени транзакции извършени или получени преводи
Бутон 2 – Ако сте клиент - физическо лице на Електронно банкиране на ОББ
 
Въведете Вашето ЕГН и натиснете бутон (#), свързвате се с оператор, който ще Ви обслужи след успешна персонална идентификация
 
За Електронно банкиране на ОББ можете
 
 • да получите информация относно основните параметри на услугата
 • да получите помощ при проблеми с ползването на този канал за банкиране
 • да заявите отпечатване на нова парола за вход
 • да включите или изключите Ваша сметка за ползване в електронно банкиране
 • да обявите/ промените номер на мобилен телефон за получаване на SMS парола за достъп до активни операции
 
Бутон 3 – Ако желаете да направите превод в системата на ОББ или да заплатите битови сметки
Въведете Вашето ЕГН и натиснете бутона диез (#), свързвате се с оператор, който след успешна детайлна идентификация може
 
 • да прехвърли средства между две ваши сметки
 • да прехвърли средства от Ваша сметка по Ваша кредитна карта
 • да Ви регистрира за услугата Заплащане на битови сметки
 • да направи някое от Вашите плащания неактивно
 • да потвърди плащане към предварително заявена от Вас комунална компания
 • да промените адрес за получаване на извлечение по сметка на друг адрес или на e-mail
 
Бутон 4 – Ако се нуждаете от обща информация
 
След натискане на бутон 4 Вие се свързвате с оператор и може да получите информация за:
 
 • как, къде и при какви условия може да кандидатствате за кредит или кредитна карта
 • как, къде и при какви условия може да откриете банкова сметка, безсрочен влог или депозит
 • валутни курсове
 • лихви, такси и комисионни за различните продукти
 • всички актуални промоции, които предлага банката
 • адреси и телефони на клоновете на ОББ
 • местоположение на банкомати (АТМ) на банката
 • всички търговци, партньори на ОББ
 
Бутон 5 – Ако сте служител на тьрговски обект- партньор на ОББ
 
Ако се обаждате от търговски обект – партньор на ОББ относно подадени Молби за кредитни продукти, се свързвате с оператор, който ще отговори на Вашите въпроси.
 
Бутон 6 – Ако се нуждаете от информация за ОББ Взаимни фондове
 
Можете да зададете Вашите въпроси относно ОББ Взаимни фондове.
 
Как мога да се свържа с 0700 117 17
 
От страната телефонът се избира директно. Обаждането е на цената на един градски разговор за абонати на БТК и според тарифния план за абонати на мобилните оператори.
От чужбина телефонът може да бъде избран като +359700 117 17. Позвънявания от чужбина се таксуват според тарифния план на съответния оператор.
 
Какво е работното време на Центъра за обслужване на клиенти
 
 • Всеки делничен ден от 9 до 21 часа
 • Събота от 09 до 18 часа
 • Работното време на специалистите от отдел Електронно банкиране, които обслужват бизнес клиенти е от 8.30 до 17.00 часа
 • Работното време на операторите от Картов център е 24 часа.
 

Повече информация

За изгубени, блокирани или откраднати карти:

тел. 980 22 35 (денонощно)

За обща банкова информация:

тел. 0700 117 17

понеделник – петък: 9 - 21ч.

събота: 9 - 18:00 ч.

неделя: почивен ден