Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Интернет банкиране

 

Интернет банкиране на ОББ Ви осигурява следните възможности:

Получавате справки:

 • Следите баланса по всички Ваши сметки в ОББ
 • Следите извлечението по всички Ваши сметки в ОББ с възможност за експорт на информацията във файл
 • Следите извлечението по Ваши кредитни карти
 • Получавате справка за задълженията Ви към Компаниите за комунални услуги и следите разплащанията по тези задължения
 • Получавате справка за всички ползвани от вас банкови продукти като сметки, депозити, кредити, кредитни карти, овърдрафт по сметка, инвестиции в ценни книжа
Извършвате банкови транзакции в реално време:
 • Извършвате преводи в лева и валута за страната и чужбина
 • Нареждате преводи от и към бюджета
 • Нареждате бюджетни преводи
 • Инициирате и обработвате преводно нареждане за директен дебит
 • Извършвате безкасова покупко-продажба на валута
 • Извършвате плащане на битови сметки
 • Откривате депозити
 • Търгувате с ценни книжа
 • Нареждате плащания с бъдеща дата на изпълнение
 • Импортирате файлове с пакети платежни документи
 • Създавате списъци с контрагенти и шаблони на платежни документи
Получавате финансова информация:
 • Централни валутни курсове
 • Курс купува/продава на ОББ за основните валути
 • Актуален списък на банките, участващи в БИСЕРА
Какво техническо оборудване Ви е необходимо? Трябва да разполагате с:
 • Компютър с инсталиран MS Windows 8, 7, Vista с Интернет браузер Microsoft Internet Explorer 8, както и Mozilla Firefox 4 или по-висока версия
 • Достъп до Интернет с постоянен (статичен) IP адрес в рамките на сесията с банката 
 • Клиентски сертификат, издаден от ОББ или Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от лицензиран издател на удостоверителни услуги и одобрен за работа от банката, който се инсталира във Вашия Интернет браузър.
Сигурността на Вашите средства и финансова информация са надеждно защитени с клиентски сертификат или КЕП, статична и динамична  парола.
 
За допълнителна защита и повишаване на сигурността при достъп до извършване на разплащания в U-online, е задължително използване на:
 • Цифров сертификат, издаден от ОББ заедно с динамична SMS парола – за физически лица.
 • Цифров сертификат, издаден от ОББ заедно с U-code устройство за генериране на динамична парола – за физически и юридически лица.
 • КЕП (Квалифициран Електронен Подпис) заедно с динамична парола от SMS или от U-code устройство – за физически и юридически лица.